förväntan

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Vad betyder förväntan inom vardagligt ?

tro och antagande att något kommer att vara på ett visst sätt i framtiden, oftast att det kommer att bli bra

Översättningar

Möjliga synonymer till förväntan

Relaterat till förväntan

sannolikhet

antagande

förhoppning

förutseende

förväntan

framtid

sannolikhet

ödet