sannolikhetskalkyl

sannolikhetskalkylen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet sannolikhetskalkyl

  • "KUB ger inte säkra svar, utan är mer en sannolikhetskalkyl."
  • "– Det är av ren sannolikhetskalkyl, utifrån att det är svenska mästarna eller nykomlingen."
  • "Ett enkelt användande av sannolikhetskalkyl visar att naturlig invandring inte var trolig."
  • "Det är en sannolikhetskalkyl på samma sätt med kemikalier, säger Christina Rudén."

Relaterat till sannolikhetskalkyl

antagande

prövning

möjlighet

sannolikhet

bevis

Diskussion om ordet sannolikhetskalkyl