belägg

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Synonymer till belägg

Hur används ordet belägg

 • "– Det finns belägg i Koranen för vad han påstår."
 • "Den säger ju ingenting om nationaliteten däremot, men om man då kopplar det med andra belägg så finns det en del som talar för en sovjetisk ubåt i det här fallet som väntade på den här dykaren, säger Lars Gyllenhaal."
 • "– Det finns belägg i Koranen för vad han påstår."
 • "– Det är farligt att skicka ut signaler om att en verksamhet är kravlös när det saknas belägg för det."
 • "” Finns belägg i Koranen ”"
 • "Men enligt Anders Wiklander finns det i dag inga belägg för att tiggare i Blekinge tillhör eller styrs av något kriminellt nätverk."
 • "Finns inga belägg"
 • "Lantmäteriets Ortnamnssektion ansåg att det saknades belägg för att namnge grundet till Grosshandlarns grund."
 • "– Det är inte sagt att det är så här, men möjligheten finns och vi ska ta reda på om det finns belägg för det här, säger Percy Assarsson."
 • "Han menar att det inte finns belägg på att strålning från wi-fi eller surfplattor skulle vara hälsofarlig – och att forskningsvärlden är enig."

Diskussion om ordet belägg

belägga

belägger
belade
belagt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet belägga på svenska?

Presens: belägger
Preteritum: belade
Supinum: belagt

Hur används ordet belägga

 • "Blekinge tingsrätt beslöt också att belägga 40-åringen med restriktioner."
 • "Nu har Länsstyrelsen beslutat att belägga ägaren med hundförbud."
 • "Men det gick inte att belägga anklagelserna, säger Thomas Johansson, kommunikationschef Karlskrona kommun."
 • "– Det var alltid något av det första han visade upp när han skulle rekrytera nya investerare för att belägga att han var trovärdig."
 • "Han förklarar vidare att sådana här utgrävningar är viktiga eftersom man hittar saker som man inte kan belägga med skriftliga källor."
 • "Rätten har också tagit hänsyn till killens låga ålder och därför dömer de honom till dagsböter – men då domstolen ska undvika att belägga yngre personer med det, så har man i slutänden bedömt 40 timmars samhällstjänst."
 • "Idag kräver Dalaflyget att regeringen, utan dröjsmål, ger Trafikverket i uppdrag att belägga sträckan Arlanda – Mora med trafikplikt och att sedan upphandla flygtrafik."
 • "Kent Karlsson säger att han inte kan belägga att koranskolorna har kommit med sådana krav mot barnen, men är inte säker på hur barnen tolkar allt de lär sig i de många formerna av koranundervisning."
 • "Enligt Marcus Danielsson, enhetschef på Trafikverket, är den här metoden att belägga vägar både ekonomisk och hållbar."
 • "Enligt en anmälan hade samma elev blivit kränkt av skolpersonal vid fler tillfällen, men BEO bedömer inte att det går att belägga det."

Diskussion om ordet belägga