beteckna

betecknar
betecknade
betecknat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet beteckna på svenska?

Presens: betecknar
Preteritum: betecknade
Supinum: betecknat

Hur används ordet beteckna

 • "– Båda de skadade är att beteckna som svårt skadade och har transporterats till sjukhus i ambulans, säger han."
 • "– Men jag skulle mer beteckna det som en normalisering än någon form av kris."
 • "Finansministern och samarbetspartierna är noga med att beteckna omsättningsstödet som ett omställningsstöd."
 • "Men att oaktsamheten inte är att beteckna som grov, vilket krävs för att dömas för vårdslöshet i flygtrafik."
 • "Åklagaren menar att det är att beteckna som grovt sexuellt övergrepp alternativt grovt utnyttjande av barn för sexuell posering."
 • "Undervisningen är nämliigen att beteckna som fjärrundervisning, och enligt lagen får man i princip bara undervisa i diverse språkkurser på det viset."
 • "Det är inte unikt med så här höga temperaturer i september, men det är inte att beteckna som normaltemperaturer."
 • "Enligt Ohlsson är det ” svårbegripligt att regeringschefen inte vill beteckna Saudiarabien som diktatur ”."
 • "Hon vill därför att KU granskar hur regeringens beredning gått till och det underlag som statsministern använt sig av när han ” som regeringsföreträdare valde att inte beteckna Saudiarabien som diktatur ”."
 • "– Man kan beteckna det som en stor mobbningsaktion."
 • "– Båda de skadade är att beteckna som svårt skadade och har transporterats till sjukhus i ambulans, säger han."
 • "– Men jag skulle mer beteckna det som en normalisering än någon form av kris."
 • "Finansministern och samarbetspartierna är noga med att beteckna omsättningsstödet som ett omställningsstöd."
 • "Men att oaktsamheten inte är att beteckna som grov, vilket krävs för att dömas för vårdslöshet i flygtrafik."
 • "Åklagaren menar att det är att beteckna som grovt sexuellt övergrepp alternativt grovt utnyttjande av barn för sexuell posering."
 • "Undervisningen är nämliigen att beteckna som fjärrundervisning, och enligt lagen får man i princip bara undervisa i diverse språkkurser på det viset."
 • "Det är inte unikt med så här höga temperaturer i september, men det är inte att beteckna som normaltemperaturer."
 • "Enligt Ohlsson är det ” svårbegripligt att regeringschefen inte vill beteckna Saudiarabien som diktatur ”."
 • "Hon vill därför att KU granskar hur regeringens beredning gått till och det underlag som statsministern använt sig av när han ” som regeringsföreträdare valde att inte beteckna Saudiarabien som diktatur ”."
 • "– Man kan beteckna det som en stor mobbningsaktion."

Ordet beteckna har 3 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom generell
 • Inom generell
sjöfart
generell
generell

Vad betyder beteckna inom sjöfart ?

utgöra ett tecken eller märke på något, ge uttryck åt något, ge beteckning för något, stå för något

Översättningar

Synonymer till beteckna

Möjliga synonymer till beteckna

Relaterat till beteckna

betydelse

förutsägelse

uppenbarande

beteckning

särskiljning

benämning

Ordet beteckna inom generell

Översättningar

Synonymer till beteckna

Möjliga synonymer till beteckna

Ordet beteckna inom generell

Översättningar

Synonymer till beteckna

Möjliga synonymer till beteckna