föregå

föregår
föregick
föregått
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet föregå på svenska?

Presens: föregår
Preteritum: föregick
Supinum: föregått

Hur används ordet föregå

 • "– Jag vill inte föregå beslutet."
 • "– Jag vill inte föregå beslutet."
 • "– Klart man vill föregå med gott exempel och ställa upp."
 • "Det är där man måste börja, att ställa krav på sin egen nivå, att föregå med gott exempel."
 • "Och att föregå med gott exempel."
 • "Om inte Anna Johansson ( S ) är mer intresserad än att bara titta på försättsbladet till kvittoredovisningen – vem skall då föregå med gott exempel?"
 • "Följ lagen och föregå med gott exempel, för inte kan väl tidtabellen vara så viktig att ni skadar en människa!"
 • "Vi kräver också att politiker, chefer och stadens höga tjänstemän ska föregå med gott exempel."
 • "Vänder mig även till föräldrar / vuxna som behöver fungera som förebilder och föregå med gott exempel : låt inte era barn hoppa eller stå i sätena med smutsiga skor."
 • "Vi ska föregå med gott exempel i alla led – och det gör vi."
 • "– Jag vill inte gärna föregå detta utan ta del av detta som Försäkringskassan vill delge oss innan vi tar det beslutet, säger Anette Gladher."
 • "Som kyrkoherde ska man föregå med gott exempel och ta ut sina semesterdagar, säger Eine Andersson, lokalt skyddsombud för fackförbundet Vision."
 • "Vi har väldigt svårt att hålla våra budgetar och det gäller ju för ledningen att föregå med gott exempel."
 • "– Ledningen ska föregå med gott exempel och följa budgeten."
 • "Sedan finns det även långsiktiga planer för stugorna, men jag vill inte föregå den diskussionen."
 • "Själva diskussionen vill jag inte föregå nu, utan vi får se vad det mynnar ut i."
 • "– Vi politiker ska föregå med gott exempel."
 • "Jag vill inte föregå någonting utan vi får se vart utredningen landar."
 • "– Vi kan inte föregå den utredning som vi håller på med, men när man tittar på de olika delarna så kan man bedöma att det finns väldigt känslig natur, man kan också bedöma att det kommer krävas vissa restriktioner."
 • "– Vi måste ju föregå med gott exempel."

Rim på föregå

Diskussion om ordet föregå