anföra

anför
anförde
anfört
Verb

Hur böjs ordet anföra på svenska?

Presens: anför
Preteritum: anförde
Supinum: anfört

Hur används ordet anföra

 • "– Jag kommer att överklaga beslutet till förvaltningsrätten i Falun och anföra att det här är ett otillbörligt gynnande av enskilt näringsidkare."
 • "Fram tills den 6 december går det att anföra sitt yttrande gällande detaljplanen som har presenterats."
 • "Det ska inte heller längre vara möjligt att anföra bristen på bostäder som skäl till att inte ta emot flyktingar."
 • "Det ska inte heller längre vara möjligt att anföra bristen på bostäder som skäl till att inte ta emot flyktingar, skriver de två socialdemokraterna i sin presentation av partiets nya integrationspolitik på Dagens Nyheters debattsida."
 • "Då kan man inte anföra den som orsak till min skada."
 • "Fortfarande kan man anföra verk- ställighetshinder hur många gånger som helst."
 • "Dessa beslut rivs inte automatiskt upp på grund av RMV:s undersökning, men flickorna kan anföra osäkerheten som skäl till att få sin sak prövad igen."
 • "– Vi brukar anföra att Justitieombudsmannen har uttalat att patienter ska ges möjlighet till en timmes utevistelse om dagen."
 • "Och man kan då anföra vilket skäl som helst för att avsluta en persons anställning?"
 • "Regnet öste ned redan vid start vilket gjorde att säkerhetsbilen fick anföra startfältet de fyra första varven."
 • "– Jag kommer att överklaga beslutet till förvaltningsrätten i Falun och anföra att det här är ett otillbörligt gynnande av enskilt näringsidkare."
 • "Fram tills den 6 december går det att anföra sitt yttrande gällande detaljplanen som har presenterats."
 • "Det ska inte heller längre vara möjligt att anföra bristen på bostäder som skäl till att inte ta emot flyktingar."
 • "Det ska inte heller längre vara möjligt att anföra bristen på bostäder som skäl till att inte ta emot flyktingar, skriver de två socialdemokraterna i sin presentation av partiets nya integrationspolitik på Dagens Nyheters debattsida."
 • "Då kan man inte anföra den som orsak till min skada."
 • "Fortfarande kan man anföra verk- ställighetshinder hur många gånger som helst."
 • "Dessa beslut rivs inte automatiskt upp på grund av RMV:s undersökning, men flickorna kan anföra osäkerheten som skäl till att få sin sak prövad igen."
 • "– Vi brukar anföra att Justitieombudsmannen har uttalat att patienter ska ges möjlighet till en timmes utevistelse om dagen."
 • "Och man kan då anföra vilket skäl som helst för att avsluta en persons anställning?"
 • "Regnet öste ned redan vid start vilket gjorde att säkerhetsbilen fick anföra startfältet de fyra första varven."

Ordet anföra har 5 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom fysik
 • Inom ekonomi
 • Inom musik
 • Inom generell
bildligt
fysik
ekonomi
musik
generell

Vad betyder anföra inom bildligt ?

leda eller föra befäl över en ordnad grupp

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till anföra (inom bildligt)

Relaterat till anföra (inom bildligt)

talarkonst

uppenbarande

viktighet

anseende

överensstämmelse

uttydning

Vanlig betydelse av ordet anföra inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till anföra (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till anföra (inom ekonomi)

Mindre vanlig betydelse av ordet anföra inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till anföra (inom musik)

Möjliga synonymer till anföra (inom musik)

Ordet anföra inom generell

Diskussion om ordet anföra