anslå

anslår
anslog
anslagit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet anslå på svenska?

Presens: anslår
Preteritum: anslog
Supinum: anslagit

Rim på anslå

Ordet anslå har 5 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom generell
ekonomi
musik
generell
bildligt
generell

Vad betyder anslå inom ekonomi ?

slå an (en ton, även bildligt), framkalla (en känsla), påbörja

Översättningar

Synonymer till anslå

Möjliga synonymer till anslå

Ordet anslå inom musik

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till anslå

Relaterat till anslå

musik

Ordet anslå inom generell