avväga

avväger

avvägde

avvägt

avväg

Verb

Synonymer