avväga

avväger
avvägde
avvägt
Verb

Hur böjs ordet avväga på svenska?

Presens: avväger
Preteritum: avvägde
Supinum: avvägt

Hur används ordet avväga

 • "– På politiskt nivå är det en diskussion vi har inlett och som vi får fortsätta att avväga tillsammans med andra behov som finns i den övriga hälso- och sjukvården, säger Kalle Sandström ( S )."
 • "– Det är ju den avvägningen vi har fått göra hela tiden – att avväga mellan rytmiskt och avbrytande svängar kontra hastigheten, säger Tomas Jons."
 • "Man försöker avväga vad de tänker, men de hade varit bra om de tänkte lite själva ibland."
 • "Vi får hela tiden avväga djurskyddsgruppernas intressen mot företagens, och här anser vi oss ha hittat en balans som ger näringslivet fördel samtidigt som vi bibehåller djurskyddet, säger Håkan Henrikson."
 • "Jag förstår att handläggare måste följa direktiv, men man måste kunna avväga och ha undantag."
 • "– Det är ett stort ansvar för spelarna och de måste avväga varje situation, säger Graham Potter tränare i ÖFK."
 • "Målsättningen är att det ska visa sig ganska snabbt, inte minst genom justerade instruktioner till myndigheterna där livsmedelsproduktionen får ett större värde när man till exempel ska avväga mellan fritidsintressen, bebyggelse, kanske något enskilt miljöintresse."
 • "Susanna Åhgren, tf chef på granskningsenheten på Statens institutionsstyrelse, säger till Svenska Dagbladet att allvarliga incidenter sker, men att man hela tiden måste avväga om incidenterna är ett allvarligt missförhållande som får allvarliga konsekvenser för den enskildes liv, hälsa och säkerhet."
 • "Laxåhem har ett stort underhållsbehov, något som vi försökt avväga mot en hyreshöjning som både gynnar bolaget och som är bra för hyresgästerna ”"
 • "– Äldre poliser har en annan förmåga att avväga situationer."
 • "– På politiskt nivå är det en diskussion vi har inlett och som vi får fortsätta att avväga tillsammans med andra behov som finns i den övriga hälso- och sjukvården, säger Kalle Sandström ( S )."
 • "– Det är ju den avvägningen vi har fått göra hela tiden – att avväga mellan rytmiskt och avbrytande svängar kontra hastigheten, säger Tomas Jons."
 • "Man försöker avväga vad de tänker, men de hade varit bra om de tänkte lite själva ibland."
 • "Vi får hela tiden avväga djurskyddsgruppernas intressen mot företagens, och här anser vi oss ha hittat en balans som ger näringslivet fördel samtidigt som vi bibehåller djurskyddet, säger Håkan Henrikson."
 • "Jag förstår att handläggare måste följa direktiv, men man måste kunna avväga och ha undantag."
 • "– Det är ett stort ansvar för spelarna och de måste avväga varje situation, säger Graham Potter tränare i ÖFK."
 • "Målsättningen är att det ska visa sig ganska snabbt, inte minst genom justerade instruktioner till myndigheterna där livsmedelsproduktionen får ett större värde när man till exempel ska avväga mellan fritidsintressen, bebyggelse, kanske något enskilt miljöintresse."
 • "Susanna Åhgren, tf chef på granskningsenheten på Statens institutionsstyrelse, säger till Svenska Dagbladet att allvarliga incidenter sker, men att man hela tiden måste avväga om incidenterna är ett allvarligt missförhållande som får allvarliga konsekvenser för den enskildes liv, hälsa och säkerhet."
 • "Laxåhem har ett stort underhållsbehov, något som vi försökt avväga mot en hyreshöjning som både gynnar bolaget och som är bra för hyresgästerna ”"
 • "– Äldre poliser har en annan förmåga att avväga situationer."

Ordet avväga har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom generell
ekonomi
generell

Vad betyder avväga inom ekonomi ?

utföra höjdmätning, nivellera

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till avväga (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till avväga (inom ekonomi)

Relaterat till avväga (inom ekonomi)

omdöme

fördelning

värdering

oföränderlighet

del

smak

utjämning

Ordet avväga inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till avväga (inom generell)

Möjliga synonymer till avväga (inom generell)

Diskussion om ordet avväga