uppmäta

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet uppmäta

 • "Här kan man kanske i dag uppmäta årets högsta temperatur i Sverige."
 • "Oktober är slut men inget snödjup finns att uppmäta någonstans i landet."
 • "Lokalen vädrades ur och räddningstjänsten kunde senare lämna platsen då deras mätare visat på att ppm värdet inte gick att uppmäta längre."
 • "Reflektorer som Apolloastronauterna lämnade kvar på månen har gjort det möjligt att med radar uppmäta denna flykt från oss till 3,8 centimeter per år."
 • "Det visade sig att man bara kunde uppmäta låga hater av bly, kadmium och kvicksilver i fisken."
 • "Polisen som befann sig i närheten bestämde sig för att undersöka varför föraren for ut i väggrenen och kunde strax därefter uppmäta att bilen i fråga körde i 180 km / h."
 • "Men det har fått kritik då temperaturen uppges uppmäta över 32 grader."
 • "El Nino sammanfaller också med att Indiska Oceanen, där det under 15 års tid gått att uppmäta fallande temperaturer, nu går in i en varmare fas – något som sannolikt kommer att bidra till att planeten värms upp ytterligare."
 • "Enligt den kan man uppmäta betydligt högre halter av flourämnen i blodet hos personer som använder sig av glidvalla, upp till 300 gånger högre hos yrkesvallare."
 • "Det var först när SMHI tog in bojen för service som alla uppmäta värden kunde tankas ner från internminnet och rekordet kunde avläsas."

Vad betyder uppmäta inom generell ?

bestämma storleken på viss helhet genom att successivt mäta dess delar

Diskussion om ordet uppmäta

uppmäta

uppmäter
uppmätte
uppmätt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet uppmäta på svenska?

Presens: uppmäter
Preteritum: uppmätte
Supinum: uppmätt

Hur används ordet uppmäta

 • "Här kan man kanske i dag uppmäta årets högsta temperatur i Sverige."
 • "Oktober är slut men inget snödjup finns att uppmäta någonstans i landet."
 • "Lokalen vädrades ur och räddningstjänsten kunde senare lämna platsen då deras mätare visat på att ppm värdet inte gick att uppmäta längre."
 • "Reflektorer som Apolloastronauterna lämnade kvar på månen har gjort det möjligt att med radar uppmäta denna flykt från oss till 3,8 centimeter per år."
 • "Det visade sig att man bara kunde uppmäta låga hater av bly, kadmium och kvicksilver i fisken."
 • "Polisen som befann sig i närheten bestämde sig för att undersöka varför föraren for ut i väggrenen och kunde strax därefter uppmäta att bilen i fråga körde i 180 km / h."
 • "Men det har fått kritik då temperaturen uppges uppmäta över 32 grader."
 • "El Nino sammanfaller också med att Indiska Oceanen, där det under 15 års tid gått att uppmäta fallande temperaturer, nu går in i en varmare fas – något som sannolikt kommer att bidra till att planeten värms upp ytterligare."
 • "Enligt den kan man uppmäta betydligt högre halter av flourämnen i blodet hos personer som använder sig av glidvalla, upp till 300 gånger högre hos yrkesvallare."
 • "Det var först när SMHI tog in bojen för service som alla uppmäta värden kunde tankas ner från internminnet och rekordet kunde avläsas."

Diskussion om ordet uppmäta