uppväga

(-)(-)(-)
Substantivuppväga

uppväger

uppvägde

uppvägt

uppväg

Verb