klampa

klampar
klampade
klampat
Verb

Hur böjs ordet klampa på svenska?

Presens: klampar
Preteritum: klampade
Supinum: klampat

Hur används ordet klampa

  • "– Det är viktigt att inte bara klampa fram utan att skydda de naturvärden som finns, säger Johan Braw."
  • "Efterom området innehåller pool och boulebana menar han att tanken var att allmänheten inte skulle kunna klampa in och använda området."
  • "Vi skulle gärna vilja få mer än 24 timmars rätt att klampa, för ibland räcker inte tiden till riktigt, säger Sören Johansson."
  • "– Om man till exempel har lastat för mycket i ett småsläp så har vi möjlighet att även klampa småbilar, säger Lars-Olof Tuvesson, bilinspektör inom polisen."
  • "En viktig signal är att vi tror på familjen och att den kan sköta sina uppgifter, utan att vi ska styra, ställa och klampa in."
  • "Myndigheter måste prata med varandra men när det gäller att tillämpa lagen får de inte klampa in på varandras områden."
  • "“ Får inte klampa in ”"
  • "Riksdagen säger ja till regeringens förslag om möjligheten att bland annat klampa utländska långtradare som inte har betalt straffavgifter de fått för regelbrott."
  • "Det ska vara möjligt att klampa, eller på annat sätt stoppa, ett fordon i ett dygn."
  • "– Jag vill inte vara inne och klampa på deras område."

Vad betyder klampa inom sjöfart ?

gå på ett ljudligt sätt, närmare bestämt på ett sådant sätt att ett starkt ljud produceras varje gång en fot träffar marken på grund av stor nedslagskraft

Diskussion om ordet klampa