motsäga

motsäger
motsade
motsagt
Verb

Synonymer till motsäga

Övrig relation till motsäga

Hur böjs ordet motsäga på svenska?

Presens: motsäger
Preteritum: motsade
Supinum: motsagt

Vad betyder motsäga inom bildligt ?

bestrida, invända, opponera

Möjliga synonymer till motsäga

Relaterat till motsäga

tvedräkt

svar

svårighet

motbevis

ovillighet

förnekelse

hinder

betänklighet

ogillande

korsning

oenighet

motstånd

motsats

vederläggning

motstånd

Diskussion om ordet motsäga