motsäga

motsäger
motsade
motsagt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet motsäga på svenska?

Presens: motsäger
Preteritum: motsade
Supinum: motsagt

Vad betyder motsäga inom bildligt ?

bestrida, invända, opponera

Översättningar

Synonymer till motsäga

Övrig relation till motsäga

Möjliga synonymer till motsäga

Möjliga synonymer till motsäga

Relaterat till motsäga

tvedräkt

svar

svårighet

motbevis

hinder

ovillighet

förnekelse

betänklighet

ogillande

korsning

oenighet

motstånd

motsats

vederläggning

motstånd