motarbeta

motarbetar
motarbetade
motarbetat
Verb

Synonymer till motarbeta

Hur böjs ordet motarbeta på svenska?

Presens: motarbetar
Preteritum: motarbetade
Supinum: motarbetat

Hur används ordet motarbeta

 • "Han säger att frågan är viktig, men bekräftar samtidigt att kommunen ännu inte har någon handlingsplan för att motarbeta våldsbejakande extremism."
 • "M-politikern har tidigare föreslagit att polisen bör använda knarkhundar i kommunens skolor i syfte att avslöja och motarbeta drogproblem bland elever."
 • "Vidare ska barn- och utbildningsförvaltningen aktivt motarbeta att barn i barnomsorgen bär slöja eller liknande plagg så länge det inte krockar med vad som gäller rättsligt."
 • "Expos utredare, Anna-Sofia Quensel, menar att det arbete som kommunledningen lade ner på att motarbeta nazisterna hade och fortfarande har effekt."
 • "– Vi vill inte bara verka för Ockelbo utan vi vill motarbeta att det dras in på poliser på flera håll runt om i landet, säger Krister Larsson som är en av initiativtagarna till protestaktionen."
 • "– Vi vill inte bara verka för Ockelbo utan vi vill motarbeta att det dras in på poliser på flera håll runt om i landet, säger Krister Larsson som är en av initiativtagarna till protestaktionen."
 • "Inom rörelsen har man sedan 80-talet identifierat SD som en av de grupper som man vill motarbeta så att de inte vinner makt och inflytande i samhället, säger Jämte."
 • "– Jag vill få verktyg för hur man kan vara med och påverka och hur man kan motarbeta främlingsfientlighet, säger Rague Yussuf till Gävledala."
 • "– Det var viktigt att hålla den här manifestationen för att skapa en känsla av trygghet, samvaro och tillhörighet för att motarbeta splittringen i samhället, säger Lorena Sierra Gustavsson."
 • "Den miljövänliga veckan ska motarbeta slit och släng-beteendet som idag fyller de svenska återvinningscentralerna med 425 000 kilo grejer som skulle kunna användas igen."
 • "Han säger att frågan är viktig, men bekräftar samtidigt att kommunen ännu inte har någon handlingsplan för att motarbeta våldsbejakande extremism."
 • "M-politikern har tidigare föreslagit att polisen bör använda knarkhundar i kommunens skolor i syfte att avslöja och motarbeta drogproblem bland elever."
 • "Vidare ska barn- och utbildningsförvaltningen aktivt motarbeta att barn i barnomsorgen bär slöja eller liknande plagg så länge det inte krockar med vad som gäller rättsligt."
 • "Expos utredare, Anna-Sofia Quensel, menar att det arbete som kommunledningen lade ner på att motarbeta nazisterna hade och fortfarande har effekt."
 • "– Vi vill inte bara verka för Ockelbo utan vi vill motarbeta att det dras in på poliser på flera håll runt om i landet, säger Krister Larsson som är en av initiativtagarna till protestaktionen."
 • "– Vi vill inte bara verka för Ockelbo utan vi vill motarbeta att det dras in på poliser på flera håll runt om i landet, säger Krister Larsson som är en av initiativtagarna till protestaktionen."
 • "Inom rörelsen har man sedan 80-talet identifierat SD som en av de grupper som man vill motarbeta så att de inte vinner makt och inflytande i samhället, säger Jämte."
 • "– Jag vill få verktyg för hur man kan vara med och påverka och hur man kan motarbeta främlingsfientlighet, säger Rague Yussuf till Gävledala."
 • "– Det var viktigt att hålla den här manifestationen för att skapa en känsla av trygghet, samvaro och tillhörighet för att motarbeta splittringen i samhället, säger Lorena Sierra Gustavsson."
 • "Den miljövänliga veckan ska motarbeta slit och släng-beteendet som idag fyller de svenska återvinningscentralerna med 425 000 kilo grejer som skulle kunna användas igen."

Vad betyder motarbeta inom sport ?

arbeta mot ett mål som är motsatsen till det som någon annan/några andra arbetar med

Relaterat till motarbeta

planmässighet

svårighet

hinder

förkastelse

korsning

motstånd

motsats

motstånd

tillbakagång

Diskussion om ordet motarbeta

 • - 2010-09-15

  obstruct, hinder

 • - 2010-09-15

  obstruct, hinder, work against