avhålla

avhåller
avhöll
avhållit
Verb

Synonymer till avhålla

Hur böjs ordet avhålla på svenska?

Presens: avhåller
Preteritum: avhöll
Supinum: avhållit

Hur används ordet avhålla

 • "Nu ska de avhålla en fest för de närmaste medarbetarna."
 • "På så sätt kan vi avhålla andra från att begå brott som gör att egendom stjäls eller förstörs, säger Göran Janrell."
 • "Enligt rättens beslut ska Sture Bergwall avhålla sig från alkohol och droger samt genomföra drogtester enligt chefsöverläkarens bestämmande."
 • "En del av mina bekanta hävdar att man helt ska avhålla sig från att träffa barnbarnen så länge coronaepidemin pågår."
 • "Under ramadan är alla vuxna och friska muslimer skyldiga att från gryning till skymning, avhålla sig från mat, dryck, rökning samt sexuella relationer."
 • "Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) bedömer att socialnämnden i Hudiksvalls kommun inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att enskilda ska få stöd och hjälp för att avhålla sig från missbruk."
 • "Men jag tror också att det kan spela roll att befolkningen har anammat att inte avhålla sig från att söka vård när de behöver den och att våra budskap gått fram, säger Johan Kaarme."
 • "Döms man för första gången och det finns andra alternativ som gör att man kanske kan avhålla sig från brott ska man välja det i första hand, säger Andreas Bergman."
 • "För det kan vara så att några i stället blir provocerade och i stället för att avhålla sig från jobb så begår de mer brott och grövre brott, säger hon."
 • "– Jag är inte ” heltidsrökare ”, jag feströker och kan avhålla mig från rökning."
 • "Men de bör enligt uppförandekoden inte söka finansiell vinning, och avhålla sig från sådant som kan skapa intressekonflikter."
 • "På så sätt kan vi avhålla andra från att begå brott som gör att egendom stjäls eller förstörs, säger Göran Janrell."
 • "Enligt rättens beslut ska Sture Bergwall avhålla sig från alkohol och droger samt genomföra drogtester enligt chefsöverläkarens bestämmande."
 • "En del av mina bekanta hävdar att man helt ska avhålla sig från att träffa barnbarnen så länge coronaepidemin pågår."
 • "Under ramadan är alla vuxna och friska muslimer skyldiga att från gryning till skymning, avhålla sig från mat, dryck, rökning samt sexuella relationer."
 • "Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) bedömer att socialnämnden i Hudiksvalls kommun inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att enskilda ska få stöd och hjälp för att avhålla sig från missbruk."
 • "Men jag tror också att det kan spela roll att befolkningen har anammat att inte avhålla sig från att söka vård när de behöver den och att våra budskap gått fram, säger Johan Kaarme."
 • "Döms man för första gången och det finns andra alternativ som gör att man kanske kan avhålla sig från brott ska man välja det i första hand, säger Andreas Bergman."
 • "För det kan vara så att några i stället blir provocerade och i stället för att avhålla sig från jobb så begår de mer brott och grövre brott, säger hon."
 • "– Jag är inte ” heltidsrökare ”, jag feströker och kan avhålla mig från rökning."
 • "Men de bör enligt uppförandekoden inte söka finansiell vinning, och avhålla sig från sådant som kan skapa intressekonflikter."

Ordet avhålla har 6 betydelser

 • Inom mat
 • Inom sport
 • Inom formell stil
 • Inom slang
 • Inom teknik
 • Inom brittisk engelska
mat
sport
formell stil
slang
teknik
brittisk engelska

Vad betyder avhålla inom mat ?

förhindra, hålla borta, förmå att låta bli

Översättningar (inom mat)

Synonymer till avhålla (inom mat)

Möjliga synonymer till avhålla (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet avhålla inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till avhålla (inom sport)

Vanlig betydelse av ordet avhålla inom formell stil

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till avhålla (inom formell stil)

Möjliga synonymer till avhålla (inom formell stil)

Ordet avhålla inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till avhålla (inom slang)

Möjliga synonymer till avhålla (inom slang)

Ordet avhålla inom teknik

Möjliga synonymer till avhålla (inom teknik)

Ordet avhålla inom brittisk engelska

Översättningar (inom brittisk engelska)

Synonymer till avhålla (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till avhålla (inom brittisk engelska)

Diskussion om ordet avhålla

 • - 2009-03-31

  Tvivlar på att denna översättning är korrekt. Tycka om? Går inte ihop med eschew.