avhålla

avhåller

avhöll

avhållit

avhåll

Verb
Vanligast
Vanlig

Synonymer

Vanlig
  • "Nu ska de avhålla en fest för de närmaste medarbetarna."

Synonymer

Synonymer

Synonymer