förhindra

förhindrar
förhindrade
förhindrat
Verb

Hur böjs ordet förhindra på svenska?

Presens: förhindrar
Preteritum: förhindrade
Supinum: förhindrat

Hur används ordet förhindra

  • "Stugan låg intill en kanotcentral vid sjön Halen och räddningstjänsten koncentrerade sig på att förhindra spridning till ett närliggande skogsområde."
  • "Sjöar i fiskeeldoradot Olofström kalkas av helikopter för att förhindra försurning."
  • "Finns det någonting som marinbasen kunde gjort för att förhindra dykolyckan?"
  • "I sitt beslut skriver de att vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande händer igen."
  • "Syftet är att försöka förhindra liknande arbetsplatsolyckor i framtiden, men om det skulle visa sig vara ett arbetsmiljöbrott kommer ärendet lämnas över till åklagare."
  • "Han är från Stockholmsförorten Tensta, och arbetar för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet."
  • "– Det är inte vanligt med rymningar från förvaret, de åtgärder som vidtagits för att helt förhindra det har inte varit tillräckliga, säger förvarets enhetschef Helena Blessenius."
  • "Sjöar i Olofström kalkas just nu av helikopter för att förhindra försurning i vattnet."
  • "Vi har lagt mycket kraft på att stängsla in runt spåren för att förhindra detta men nu kör vi också en informationskampanj för att få folk att sluta med detta."
  • "Många båtklubbar har vaktsystem, för att försöka förhindra att tjuvarna dyker upp."

Diskussion om ordet förhindra