hålla upp

håller upp

höll upp

hållit upp

håll upp

Verb