spärra

spärrar
spärrade
spärrat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till spärra

Hur böjs ordet spärra på svenska?

Presens: spärrar
Preteritum: spärrade
Supinum: spärrat

Hur används ordet spärra

 • "– Man sänkte vrak för att spärra farleder in till Ölogshamnen för att hindra fienden att komma in."
 • "Polisen fick spärra av platsen och dirigera om trafiken förbi området."
 • "Under natten har eftersläckningsarbete pågått och nu på morgonen kommer polisen att spärra av hela området med galler för att sedan göra en teknisk undersökning."
 • "Räddningstjänst och polis beslutade då omedelbart att åka till platsen för att spärra av området och undersöka fyndet."
 • "Polisen vet ännu inte vad som har orsakat branden men kommer att starta en utredning om mordbrand och spärra av området för undersökning."
 • "Polisens initiala uppgifter på platsen var att spärra av så att räddningstjänsten kunde arbeta ostört."
 • "Enligt informationschef Anders Österberg på OKG säger säkerhetsreglerna att man måste spärra av redan vid kontrollstationen en bit från själva kraftverken."
 • "– Vi har några kända vrak här, och många ligger nära örlogshamnen eftersom man sänkte fartyg där för att spärra av sundet."
 • "– Tappar man taggen så är det bara att spärra den på en sida."
 • "Det är jättetråkigt, och det förstör för våra elever så de inte kan leka som de vill, utan vi får spärra av för att städa, säger Sofia Granevik."

Ordet spärra har 3 betydelser

 • Inom sport
 • Inom generell
 • Inom typografi
sport
generell
typografi

Vad betyder spärra inom sport ?

stoppa framfart eller tillträde med fysiskt hinder;

Översättningar (inom sport)

Synonymer till spärra (inom sport)

Relaterat till spärra (inom sport)

uppehåll

inskränkning

stängning

skydd

Vanlig betydelse av ordet spärra inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till spärra (inom generell)

Möjliga synonymer till spärra (inom generell)

Ordet spärra inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Engelska

Diskussion om ordet spärra