fylla

fyller
fyllde
fyllt
Verb

Översättningar

Synonymer till fylla

Hur böjs ordet fylla på svenska?

Presens: fyller
Preteritum: fyllde
Supinum: fyllt

Hur används ordet fylla

 • "Jag fyllde hinken med vatten."
 • "Hans uppträdande fyller mig med beundran."
 • "Men vi har inte haft problem att fylla våra platser här och vi hopas och tror att det kommer fortsätta gå att lösa på frivillig väg, säger Michaela Linge, informationsansvarig på Sjöstridsskolan i Karlskrona."
 • "Ek säger att hon förde fram att länderna måste fylla på kassorna för att kunna finansiera olika miljöprojekt, dels att få länderna att fullfölja det man redan lovat."
 • "Bland annat kommer pengarna användas till att bygga en helt ny kaj, en ny väg och till att fylla ut de två vikarna intill, skriver Sydöstran."
 • "Det är Långa Lisa-viken och intilliggande Solviken på Verkö som Karlskrona kommun vill fylla igen."
 • "Barnen där ska i stället placeras i Fur och därmed fylla ut de drygt tjugo tomplatser som kommunen i dag får betala för."
 • "– Mitt råd är också att inte fylla på poolen alls och man får bada i havet eller sjöarna runt omkring, säger Conny Miketinac."
 • "Då beslutar Mark- och miljööverdomstolen om Karlskrona kommun får eller inte får fylla ut två skärgårdsvikar för att utöka industrin."
 • "Det är Karlskrona kommun som vill fylla ut vikarna på Verkö för att bereda plats för ett större industri- och hamnområde."
 • "Svenska Dagbladet ( SvD ) rapporterade för ett par veckor sedan att utredaren tänker föreslå att 17-åringar ska fylla i frågeformuläret 2017 för att vissa av dem ska kunna kallas till mönstring 2018."
 • "Det skapar en kombinerad verksamhet som är idealisk för att fylla det ökande behovet av kabelsystem för kraftöverföring över långa distanser och globala kunder menar man."
 • "Men vi har inte haft problem att fylla våra platser här och vi hopas och tror att det kommer fortsätta gå att lösa på frivillig väg, säger Michaela Linge, informationsansvarig på Sjöstridsskolan i Karlskrona."
 • "Ek säger att hon förde fram att länderna måste fylla på kassorna för att kunna finansiera olika miljöprojekt, dels att få länderna att fullfölja det man redan lovat."
 • "Bland annat kommer pengarna användas till att bygga en helt ny kaj, en ny väg och till att fylla ut de två vikarna intill, skriver Sydöstran."
 • "Det är Långa Lisa-viken och intilliggande Solviken på Verkö som Karlskrona kommun vill fylla igen."
 • "Barnen där ska i stället placeras i Fur och därmed fylla ut de drygt tjugo tomplatser som kommunen i dag får betala för."
 • "– Mitt råd är också att inte fylla på poolen alls och man får bada i havet eller sjöarna runt omkring, säger Conny Miketinac."
 • "Då beslutar Mark- och miljööverdomstolen om Karlskrona kommun får eller inte får fylla ut två skärgårdsvikar för att utöka industrin."
 • "Det är Karlskrona kommun som vill fylla ut vikarna på Verkö för att bereda plats för ett större industri- och hamnområde."
 • "Svenska Dagbladet ( SvD ) rapporterade för ett par veckor sedan att utredaren tänker föreslå att 17-åringar ska fylla i frågeformuläret 2017 för att vissa av dem ska kunna kallas till mönstring 2018."
 • "Det skapar en kombinerad verksamhet som är idealisk för att fylla det ökande behovet av kabelsystem för kraftöverföring över långa distanser och globala kunder menar man."
 • "Har du fyllt kalkonen ännu?"
 • "Sy en kudde och fyll det med plastkassar från affären."
 • "Barnet fyllde fickorna med godis."
 • "Hans hjärna var fylld med vetande hämtat från många böcker."
 • "Det var precis tillräckligt stor för att fylla igen hålet."
 • "Fyll tvättmaskinen så mycket det går."
 • "Trupperna hade fyllts med sprit för att få dem att strida."
 • "Jag fyllde väskan med kläder."
 • "Beundrare fyllde entrén efter konserten."
 • "Vid lumchdags var gatorna fyllda med trafik."
 • "Raserandet av Berlinmuren fyllde världen med optimism."
 • "Vi såg ut över en sjö fylld med öar."
 • "Han fyllde ut den magra lönen genom att ge privatlektioner."
 • "Fyll glaset för god vänskap!"
 • "Han fyllde glaset"
 • "Då jag fyllt i blanketten, vad gör jag sedan?"
 • "Jag fyllde ut tiden genom att strosa omkring."
 • "Tunneln fylldes med lastbilar."
 • "Han såg att hennes ögon fylldes av tårar."
 • "Hundrafemtio människor kom för att se bandet, så rummet var fullt med folk"
 • "TNT kan fyllas i hålet"
 • "En gynnsam vind fyllde seglen"
 • "Jag fyllde mig med hennes safter"

Ordet fylla har 11 betydelser

 • Inom mat
 • Inom sport
 • Inom byggnadskonst
 • Inom allmänt
 • Inom religion
 • Inom vardagligt
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom vapen
 • Inom generell
 • Inom typografi
 • Inom bildligt
mat
sport
byggnadskonst
allmänt
religion
vardagligt
ALLMÄNT
vapen
generell
typografi
bildligt

Vad betyder fylla inom mat ?

vanligast

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till fylla (inom mat)

Ordet fylla inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till fylla (inom sport)

Möjliga synonymer till fylla (inom sport)

Ordet fylla inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Engelska
 • tamp  [ byggnadskonst ]

Ordet fylla inom allmänt

stoppa full

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till fylla (inom allmänt)

Möjliga synonymer till fylla (inom allmänt)

Ordet fylla inom religion

Översättningar (inom religion)

Engelska

Synonymer till fylla (inom religion)

Möjliga synonymer till fylla (inom religion)

Ordet fylla inom vardagligt

stoppa igen, fylla igen

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till fylla (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till fylla (inom vardagligt)

Ordet fylla inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till fylla (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till fylla (inom ALLMÄNT)

Ordet fylla inom vapen

proppa full

Översättningar (inom vapen)

Synonymer till fylla (inom vapen)

Ordet fylla inom generell

blockera, fylla

späcka, översålla

komplettera, fylla ut

fylla i, fylla ut

överfylla, fylla till trängsel

proppa full, stoppa full

byggenskap; stoppa till, fylla, t ex laddningshål

slang, vardagligt

Översättningar (inom generell)

Engelska

(inom generell)

Synonymer till fylla (inom generell)

Uttryck till fylla (inom generell)

Möjliga synonymer till fylla (inom generell)

Möjliga synonymer till fylla (inom generell)

Möjliga synonymer till fylla (inom generell)

Ordet fylla inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Möjliga synonymer till fylla (inom typografi)

Ordet fylla inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till fylla (inom bildligt)

Möjliga synonymer till fylla (inom bildligt)

Diskussion om ordet fylla

fylla

fyllan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till fylla (inom bildligt)

Hur används ordet fylla

 • "Men vi har inte haft problem att fylla våra platser här och vi hopas och tror att det kommer fortsätta gå att lösa på frivillig väg, säger Michaela Linge, informationsansvarig på Sjöstridsskolan i Karlskrona."
 • "Ek säger att hon förde fram att länderna måste fylla på kassorna för att kunna finansiera olika miljöprojekt, dels att få länderna att fullfölja det man redan lovat."
 • "Bland annat kommer pengarna användas till att bygga en helt ny kaj, en ny väg och till att fylla ut de två vikarna intill, skriver Sydöstran."
 • "Det är Långa Lisa-viken och intilliggande Solviken på Verkö som Karlskrona kommun vill fylla igen."
 • "Barnen där ska i stället placeras i Fur och därmed fylla ut de drygt tjugo tomplatser som kommunen i dag får betala för."
 • "– Mitt råd är också att inte fylla på poolen alls och man får bada i havet eller sjöarna runt omkring, säger Conny Miketinac."
 • "Då beslutar Mark- och miljööverdomstolen om Karlskrona kommun får eller inte får fylla ut två skärgårdsvikar för att utöka industrin."
 • "Det är Karlskrona kommun som vill fylla ut vikarna på Verkö för att bereda plats för ett större industri- och hamnområde."
 • "Svenska Dagbladet ( SvD ) rapporterade för ett par veckor sedan att utredaren tänker föreslå att 17-åringar ska fylla i frågeformuläret 2017 för att vissa av dem ska kunna kallas till mönstring 2018."
 • "Det skapar en kombinerad verksamhet som är idealisk för att fylla det ökande behovet av kabelsystem för kraftöverföring över långa distanser och globala kunder menar man."

Vad betyder fylla inom bildligt ?

Berusning, rus, är ett fysiologiskt tillstånd som påverkar psyket och beteendet, inklusive omdömet. Berusning orsakas bland annat av droger (till exempel etanol och cannabis) och kan framkalla såväl negativa som positiva känslor. Graden av berusning kan mätas objektivt med olika tester (med antagande om en korrelation mellan till exempel koncentrationen av en viss substans i blodet eller utandningsluften och graden av påverkan) eller bedömas subjektivt av den berusade eller omgivningen Bilden: Noahs berusning enl. GT https://sv.wikipedia.org/wiki/Berusning

Möjliga synonymer till fylla

Diskussion om ordet fylla