delirium

deliriumet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet delirium

 • "- Jag tänkte att annars tror de att jag har delirium när jag berättar om den."
 • "- Man brukar tala om ett agiterat delirium."
 • "Patienten behandlades för sitt alkoholmissbruk och drabbades av delirium, ett förvirrat och mycket allvarligt tillstånd."
 • "50-åringen missbrukar alkohol och hade mycket troligt drabbats av delirium."
 • "Däremot menar man att mannen att vid tillfället led av alkoholförgiftning och delirium vilket är att jämföra med allvarlig psyisk störning."
 • "– Det hörs, speciellt på Verkligen att den är inspelad i någon sorts delirium."
 • "Även om tanken med ett bryggeri i magen kan låta tilltalande för en del kan syndromet orsaka bland annat kraftiga humörsvängningar och delirium."
 • "Redan de första dagarna fick Strel svåra brännskador i ansiktet och led i slutet av bland annat högt blodtryck, diarré och delirium."
 • "- Jag tänkte att annars tror de att jag har delirium när jag berättar om den."
 • "Forskarna anser att det är viktigt att göra skillnad på dödsbäddsvisioner och delirium, vilket är ett allvarligt tillstånd som måste medicineras."

Vad betyder delirium inom generell ?

förvirringstillstånd efter en starkt chockartad händelse

Översättningar

Relaterat till delirium

dryckenskap

dårskap

ohälsa

överkänslighet

fantasi

delirium

Substantiv

Översättningar

Ordet delirium har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
generell
vardagligt
generell

Ordet delirium inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till delirium

Ordet delirium inom vardagligt

Synonymer till delirium

Möjliga synonymer till delirium

Ordet delirium inom generell

state of excitement and mental confusion often accompanied by hallucinations