invaliditet

invaliditeten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till invaliditet

Hur används ordet invaliditet

 • "Olyckan skedde för över två år sedan och nu har skadorna i efterhand bedömts som 10-procentig medicinsk invaliditet."
 • "Om kvinnan inte får bästa tillgängliga vård i samband med förlossningen ökar risken för långvarig invaliditet på grund av smärta, avföringsläckage och urininkontinens."
 • "Enligt läkare motsvarar skadan tre procents invaliditet och Kammarkollegiet säger ja till 57 000 kronor i ersättning."
 • "Kammarkollegiet har nu beslutat att ge mannen 30 000 kronor i ersättning eftersom skadan motsvarar tre procents invaliditet."
 • "Kammarkollegiet har bedömt att mannens skador medfört 1- 2 % medicinsk invaliditet, vilket ger honom rätt till ersättning."
 • "Kammarkollegiet anser att mannens skador medfört sex procents invaliditet och tilldömer honom 75 000 kronor i ersättning."
 • "Detta ledde till att 25-åringen blev så lomhörd att skadan klassas som 3-procentig invaliditet."
 • "En 25-årig man från Hedemora har beviljats 34 000 kronor i ersättning för den invaliditet han drabbats av under sin värnplikt i Boden, 2001-2002."
 • "Där har ersättning utgått för sveda och värk, samt invaliditet."
 • "Mannen får 66 000 kronor i ersättning för ” invaliditet och anspänning i daglig livsföring ”."
 • "Olyckan skedde för över två år sedan och nu har skadorna i efterhand bedömts som 10-procentig medicinsk invaliditet."
 • "Om kvinnan inte får bästa tillgängliga vård i samband med förlossningen ökar risken för långvarig invaliditet på grund av smärta, avföringsläckage och urininkontinens."
 • "Enligt läkare motsvarar skadan tre procents invaliditet och Kammarkollegiet säger ja till 57 000 kronor i ersättning."
 • "Kammarkollegiet har nu beslutat att ge mannen 30 000 kronor i ersättning eftersom skadan motsvarar tre procents invaliditet."
 • "Kammarkollegiet har bedömt att mannens skador medfört 1- 2 % medicinsk invaliditet, vilket ger honom rätt till ersättning."
 • "Kammarkollegiet anser att mannens skador medfört sex procents invaliditet och tilldömer honom 75 000 kronor i ersättning."
 • "Detta ledde till att 25-åringen blev så lomhörd att skadan klassas som 3-procentig invaliditet."
 • "En 25-årig man från Hedemora har beviljats 34 000 kronor i ersättning för den invaliditet han drabbats av under sin värnplikt i Boden, 2001-2002."
 • "Där har ersättning utgått för sveda och värk, samt invaliditet."
 • "Mannen får 66 000 kronor i ersättning för ” invaliditet och anspänning i daglig livsföring ”."

Vad betyder invaliditet inom sport ?

oförmåga till arbete

Möjliga synonymer till invaliditet

Relaterat till invaliditet

ohälsa

avmattning

svaghet

oförmåga

vanprydnad

Diskussion om ordet invaliditet