degeneration

degenerationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till degeneration

Vad betyder degeneration inom ålderdomlig ?

utveckling till det dålig|sämre; urartning; försämring; minskad funktionsduglighet hos till exempel en ras eller en släkt

Relaterat till degeneration

nedgång

oförmåga

biologi

försämring

nedgång

förvrängning

Diskussion om ordet degeneration

degeneration

Substantiv

Översättningar

Ordet degeneration har 2 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom generell
matematik
generell

Vad betyder degeneration inom matematik ?

the process of declining from a higher to a lower level of effective power or vitality or essential quality

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till degeneration (inom matematik)

Ordet degeneration inom generell

passing from a more complex to a simpler biological form

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till degeneration (inom generell)

Uttryck till degeneration (inom generell)

Möjliga synonymer till degeneration (inom generell)

Diskussion om ordet degeneration