upphällningen

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet upphällningen

  • "– Tålamodet med dåliga skolor är väl på upphällningen."
  • "– Det är verkligen på upphällningen för södra Sverige."
  • "År 2003 hade saltvatteninflödet i Östersjön en positiv inverkan men den effekten har nu avtagit och syrereserverna är på upphällningen, rapporterar nyhetsbyrån FNB."
  • "Men kraftverket är på upphällningen och i många år har byborna och företagarna kämpat för att få till fast el till byn."
  • "Länsstyrelsen sade nej, men bergstaten ja och regeringen ska därför avgöra frågan, men åren går och ingenting ser ut att hända och nu verkar tålamodet vara på upphällningen för Beowulf mining."
  • "Företagets nuvarande brott i Klinthagen är på upphällningen och tidigare har man dragit ner på produktionen och personalen för att få stenen att räcka i väntan på den nya bungetäkten."
  • "Nordkalks nuvarande brott i Klinthagen är på upphällningen och redan nu drar man ner på produktionen och personalen för att få stenen att räcka i väntan på den nya bungetäkten."
  • "Nu är syrereserverna på upphällningen."
  • "Kapaciteten har varit på upphällningen."
  • "Och bland de lundabor som Sydnytt pratat med verkar sympatierna för husockupanterna vara på upphällningen."

Diskussion om ordet upphällningen