förfall

förfallet
förfall
(-)
Substantiv [t]

Hur böjs ordet förfall på svenska?

Obestämd singular: förfall
Bestämd singular: förfallet
Obestämd plural: förfall

Hur används ordet förfall

 • "Inom kort kommer boken ” HJÄLP OSS ”, en bok den svenska sjukvårdens förfall."
 • "Vårdens förfall blir bok"
 • "För ungefär ett och ett halvt år sedan räddades Brödtjuven av Sölvesborgsföretagaren Anders Nilsson efter att ha hotats av förfall."
 • "Moderaterna i Karlskrona är i förfall samtidigt som partiet borde ägna sig försvarsfrågor, kommunens ekonomi och ungdomsarbetslösheten, säger han."
 • "SD-ledaren varnade också för att sommarens sprängdåd, våldtäkter och bilbränder ” visar att samhällets förfall fortsätter i oförminskad takt ”."
 • "Efter flera decennier av förfall iordningställs nu havsbadstranden ute vid Salthars."
 • "Bergmansgården byggdes då om och det ansågs som enda chansen att rädda huset undan totalt förfall."
 • "Lador ska räddas från förfall"
 • "Men anrättningen har en bitter eftersmak eftersom anklagelser haglar genom luften att vinsterna tillretts i en miljö av moraliskt förfall med penningtvätt och skattebedrägeri som två verksamma ingredienser."
 • "Vi har ersatt finansiering med förfall under året till en lägre upplåningskostnad."
 • "Inom kort kommer boken ” HJÄLP OSS ”, en bok den svenska sjukvårdens förfall."
 • "Vårdens förfall blir bok"
 • "För ungefär ett och ett halvt år sedan räddades Brödtjuven av Sölvesborgsföretagaren Anders Nilsson efter att ha hotats av förfall."
 • "Moderaterna i Karlskrona är i förfall samtidigt som partiet borde ägna sig försvarsfrågor, kommunens ekonomi och ungdomsarbetslösheten, säger han."
 • "SD-ledaren varnade också för att sommarens sprängdåd, våldtäkter och bilbränder ” visar att samhällets förfall fortsätter i oförminskad takt ”."
 • "Efter flera decennier av förfall iordningställs nu havsbadstranden ute vid Salthars."
 • "Bergmansgården byggdes då om och det ansågs som enda chansen att rädda huset undan totalt förfall."
 • "Lador ska räddas från förfall"
 • "Men anrättningen har en bitter eftersmak eftersom anklagelser haglar genom luften att vinsterna tillretts i en miljö av moraliskt förfall med penningtvätt och skattebedrägeri som två verksamma ingredienser."
 • "Vi har ersatt finansiering med förfall under året till en lägre upplåningskostnad."

Vad betyder förfall inom vardagligt ?

försämring; en process som innebär att ett föremål eller en person med tiden förstörs och fungerar allt sämre

Relaterat till förfall

misslyckande

oordning

olämplighet

avmattning

lastbarhet

nedgång

svaghet

oförmåga

sammandragning

avklädning

försämring

förlust

nedgång

återfall

förbrukning

rörelse

övergång

overklighet

tillbakagång

förstörelse

försvårande

avbrott

upplösning

ålderdom

Diskussion om ordet förfall

förfalla

förfaller
förföll
förfallit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet förfalla på svenska?

Presens: förfaller
Preteritum: förföll
Supinum: förfallit

Hur används ordet förfalla

 • "– Kommunen låter hellre byggnaderna stå och förfalla än släpper dem till oss."
 • "– Eftersom det var ett privat initiativ så är det ingen på landstinget som tog något ansvar för uteplatsen som med åren började förfalla, säger Simon Persson."
 • "Karlshamn kommer sakta att förfalla om inte landstingsskatten höjs."
 • "Varför vissa ägare låter sina hus stå och förfalla istället för att sälja eller rusta upp kan för många vara ett stort frågetecken."
 • "De senaste åren har Snäckan börjat förfalla och är i dag i så dåligt skick att den har spärrats av för allmänheten."
 • "Men nu har den gamla träbyggnaden börjat förfalla."
 • "BOrsaken till att kommunen stänger lokalen är att ordföranden i föreningen Rockhuset är aktiv i MC-gänget Outlaws, samt att huset under en lång tid har fått förfalla."
 • "Vi måste ställa högre krav på trafikanterna och en bra signal är rejäla straff och att framförallt döma ut straff och inte låta dem förfalla med straffrabatter, säger Hans Moberg."
 • "Kommunalrådet : ” Många har tyckt illa om att se den förfalla ”"
 • "– Det har ju stått sig över tiden och nu kan vi inte bara låta det förfalla som vi har gjort med andra byggnader i stan."
 • "– Kommunen låter hellre byggnaderna stå och förfalla än släpper dem till oss."
 • "– Eftersom det var ett privat initiativ så är det ingen på landstinget som tog något ansvar för uteplatsen som med åren började förfalla, säger Simon Persson."
 • "Karlshamn kommer sakta att förfalla om inte landstingsskatten höjs."
 • "Varför vissa ägare låter sina hus stå och förfalla istället för att sälja eller rusta upp kan för många vara ett stort frågetecken."
 • "De senaste åren har Snäckan börjat förfalla och är i dag i så dåligt skick att den har spärrats av för allmänheten."
 • "Men nu har den gamla träbyggnaden börjat förfalla."
 • "BOrsaken till att kommunen stänger lokalen är att ordföranden i föreningen Rockhuset är aktiv i MC-gänget Outlaws, samt att huset under en lång tid har fått förfalla."
 • "Vi måste ställa högre krav på trafikanterna och en bra signal är rejäla straff och att framförallt döma ut straff och inte låta dem förfalla med straffrabatter, säger Hans Moberg."
 • "Kommunalrådet : ” Många har tyckt illa om att se den förfalla ”"
 • "– Det har ju stått sig över tiden och nu kan vi inte bara låta det förfalla som vi har gjort med andra byggnader i stan."

Ordet förfalla har 2 betydelser

 • Inom sociologi
 • Inom ekonomi
sociologi
ekonomi

Vad betyder förfalla inom sociologi ?

något som befinner sig i förfall; något som inom den närmaste tiden förväntas bli förstört och fungerar allt sämre

Översättningar (inom sociologi)

Synonymer till förfalla (inom sociologi)

Möjliga synonymer till förfalla (inom sociologi)

Relaterat till förfalla (inom sociologi)

ont

nedgång

nedgång

ålderdom

övergång

underlägsenhet

gagnlöshet

förbrukning

olycka

försämring

ålderdom

förstörelse

sammandragning

lastbarhet

försvårande

oförmåga

besvikelse

svaghet

upplösning

återfall

Ordet förfalla inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Möjliga synonymer till förfalla (inom ekonomi)

Diskussion om ordet förfalla