slöfock

slöfocken
slöfockar
slöfockarna
Substantiv [n]

Synonymer till slöfock

Hur böjs ordet slöfock på svenska?

Obestämd singular: slöfock
Bestämd singular: slöfocken
Obestämd plural: slöfockar
Bestämd plural: slöfockarna

Vad betyder slöfock inom ALLMÄNT ?

slö eller lat person

Relaterat till slöfock

svaghet

sysslolöshet

slapphet

lojhet

Diskussion om ordet slöfock