tröghet

trögheten
trögheter
trögheterna
Substantiv [n]

Synonymer till tröghet

Hur böjs ordet tröghet på svenska?

Obestämd singular: tröghet
Bestämd singular: trögheten
Obestämd plural: trögheter
Bestämd plural: trögheterna

Vad betyder tröghet inom medicin ?

egenskapen hos materia i ett icke-accelererande referenssystem att accelerera om och endast om en resulterande kraft verkar på föremålet; egenskapen att lyda Newtons första lag

Relaterat till tröghet

långvarighet

tråkighet

likgiltighet

känslolöshet

okänslighet

tröghet

sysslolöshet

friktion

försumlighet

oansenlighet

oduglighet

orubblighet

försening

lojhet

långsamhet

gagnlöshet

ovillighet

vårdslöshet

Diskussion om ordet tröghet