prolongation

[ng-ljud + g-ljud]
prolongationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till prolongation

Hur uttalas ordet prolongation?

[ng-ljud + g-ljud]

Vad betyder prolongation inom ekonomi ?

av ''prolongera''

Möjliga synonymer till prolongation

Relaterat till prolongation

långvarighet

försening

ökning

utvidgning

skuld

fördubbling

längd

Diskussion om ordet prolongation

prolongation

Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet prolongation

  • "there was an indefinite prolongation of the peace talks"

Ordet prolongation har 5 betydelser

  • Inom filosofi
  • Inom ekonomi
  • Inom trafik
  • Inom data
  • Inom generell
filosofi
ekonomi
trafik
data
generell

Ordet prolongation inom filosofi

Översättningar (inom filosofi)

Svenska

Möjliga synonymer till prolongation (inom filosofi)

Ordet prolongation inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Ordet prolongation inom trafik

the act of prolonging something

Översättningar (inom trafik)

Synonymer till prolongation (inom trafik)

Möjliga synonymer till prolongation (inom trafik)

Ordet prolongation inom data

Synonymer till prolongation (inom data)

Möjliga synonymer till prolongation (inom data)

Ordet prolongation inom generell

Synonymer till prolongation (inom generell)

Diskussion om ordet prolongation