ajournering

ajourneringen
ajourneringar
ajourneringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till ajournering

Hur böjs ordet ajournering på svenska?

Obestämd singular: ajournering
Bestämd singular: ajourneringen
Obestämd plural: ajourneringar
Bestämd plural: ajourneringarna

Hur används ordet ajournering

  • "Men efter en lång diskussion och en ajournering så bestämde man sig enigit för att detta inte är en sak som nämnden för Blekingesjukhuset inte ska besluta i – utan det ska själva verksamheten göra, det vill säga klinikchef och läkare."
  • "Men när ärendet idag kom upp begärde kommunalrådet Lars Isacsson ( S ) ajournering för information om alternativa lösningar."
  • "Frågan om vilka partier och ledamöter som ska ta plats i kommunrevisionen ledde till en ajournering i förhandlingarna."
  • "Det väcktes bland annat förslag om ajournering av stämman och att styrelseordföranden Carl Eric Stålberg skulle ersättas."
  • "Frågan hade inte mbl-förhandlats och när fackens krav på ajournering avvisades av arbetsgivaren, så svarade facken med att kräva en risk och konsekvensanalys av frågan."
  • "Frågan hade inte mbl-förhandlats på ett korrekt sätt, och när fackens krav på ajournering för behandling avvisades av arbetsgivaren, så kontrade facken med att kräva en risk- och konsekvensanalys."
  • "Och det för att socialdemokraterna backade och gick med på förslaget efter en kort ajournering."
  • "De röd-röda partierna gick efter en ajournering med på SD-kraven på längre avtalstid och minskad investeringskostnad och då fanns det majoritet för förslaget."
  • "Det krävdes ajournering, diskussioner om procedurfrågor och öppna omröstningar, där var och en röstade efter att ha fått sitt namn uppropat, innan beslutet kunde fastställas."
  • "Nej till ajournering"

Diskussion om ordet ajournering