väntetid

väntetiden
väntetider
väntetiderna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet väntetid på svenska?

Obestämd singular: väntetid
Bestämd singular: väntetiden
Obestämd plural: väntetider
Bestämd plural: väntetiderna

Vad betyder väntetid inom medicin ?

tid någon måste vänta (på något)

Möjliga synonymer till väntetid

Diskussion om ordet väntetid