senfärdighet

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer till senfärdighet

Hur används ordet senfärdighet

  • "Han medger att Igrenes senfärdighet är svår att försvara."
  • "Trots viss senfärdighet i början av coronakrisen har regeringen nu tagit ett rejält kliv framåt i krishanteringen."
  • "Skolverkets senfärdighet med att utfärda lärarlegitimationer får nu kritik av justitieombudsmannen."
  • "Regeringen har skyllt på regionerna och företrädare för flera regioner har kritiserat regeringen för senfärdighet."
  • "– Alltså det har varit en kedjereaktion av senfärdighet på alla olika plan och olika fronter."
  • "– Om man nu ska antyda eventuell senfärdighet hos oss så vill jag bara påminna att vi hade en tidigare regering också som hade gott om tid att hantera det här, säger Hultqvist ( S )."
  • "Nu har euroländernas senfärdighet med beslut om Grekland förvärrat oron, anser hon."
  • "Landets trafikskolor rasar mot Transportstyrelsens senfärdighet med att utfärda körkortstillstånd."
  • "Det är fortfarande inte hundraprocentigt framförhandlat, även om regeringen nu har sagt ja till att garantera pengarna, och det är en oerhörd senfärdighet som har sänkt värdet på bolaget."
  • "Istället kunde oppositionen angripa statsministern för passivitet och senfärdighet."

Möjliga synonymer till senfärdighet

Relaterat till senfärdighet

långvarighet

tröghet

lojhet

långsamhet

försening

ovillighet

vårdslöshet

Diskussion om ordet senfärdighet