retardation

retardationen
retardationer
retardationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet retardation på svenska?

Obestämd singular: retardation
Bestämd singular: retardationen
Obestämd plural: retardationer
Bestämd plural: retardationerna

Hur används ordet retardation

  • "Han ska också ha diagnosticerats med lindrig mental retardation."

Vad betyder retardation inom generell ?

minskning av fart eller hastighet; negativ acceleration; det att retardera något

Möjliga synonymer till retardation

Diskussion om ordet retardation

retardation

retardations
Substantiv

Översättningar

Ordet retardation har 2 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom generell
fordon
generell

Ordet retardation inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Möjliga synonymer till retardation (inom fordon)

Ordet retardation inom generell

lack of normal development of intellectual capacities

Synonymer till retardation (inom generell)

Uttryck till retardation (inom generell)

Ord i uttryck för retardation (inom generell)

Möjliga synonymer till retardation (inom generell)

Diskussion om ordet retardation