eftergift

eftergiften
eftergifter
eftergifterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet eftergift på svenska?

Obestämd singular: eftergift
Bestämd singular: eftergiften
Obestämd plural: eftergifter
Bestämd plural: eftergifterna

Hur används ordet eftergift

  • "Anmälaren anser att Stefan Hedins agerande är en eftergift för kriminella krafter och vill att JO granskar hans sätt att hantera skattebetalarnas pengar."
  • "– Det verkar vara en eftergift till jägarnas krav."
  • "Det är en oacceptabel eftergift till jägarnas organisationer."
  • "Som en eftergift till elnätsföretagen har regeringen därför infört en övergångsregel som gör att bolagen får betalt även för de äldsta näten under en övergångstid på tolv år."
  • "Volkswagen-ägda MAN kan undkomma böter genom så kallad eftergift, ett system som gör att det företag som skvallrar om en kartell slipper straff."
  • "I anmälan från IVO står det även att synnerliga skäl för eftergift föreligger inte och på grund av dröjsmålets längd, 22 månader, är det inte heller fråga om ett ringa fall."
  • "Är det inte en eftergift för näringen?"
  • "Det är en stor eftergift för Socialdemokraterna både i kronor och ören räknat, men också politiskt."
  • "Det är ett tamt bud och en eftergift till Miljöpartiet."
  • "Samtidigt förespråkar Socialdemokraterna som del av regeringen utvidgade möjligheter för asylsökande att få stanna i Sverige, vilket är en eftergift till Miljöpartiet."

Vad betyder eftergift inom politik ?

medgivande; efterskänkande; ''göra eftergifter'': låta pruta med sig, kompromissa

Möjliga synonymer till eftergift

Relaterat till eftergift

rabatt

förlåtelse

befrielse

frikallelse

betalningsinställelse

tillåtelse

uppehåll

svaghet

villkor

bortgivande

utjämning

mildhet

Diskussion om ordet eftergift