synpunkt

synpunkten
synpunkter
synpunkterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till synpunkt

Hur böjs ordet synpunkt på svenska?

Obestämd singular: synpunkt
Bestämd singular: synpunkten
Obestämd plural: synpunkter
Bestämd plural: synpunkterna

Hur används ordet synpunkt

 • "– Det har varit en stående synpunkt att kommissionen borde vara mer aktiv i frågan och kommissionen blir det nu."
 • "– Det har funnits en hel del kandidater som, utifrån partiledningens synpunkt, visat ett olämpligt beteende."
 • "En tredje konsult slår dock fast att det ur personalens synpunkt är en större hälsorisk att flytta runt i tillfälliga lokaliteter under ombyggnadstiden än att vara kvar där man är de kommande åren."
 • "– Ur museal synpunkt är det ingen större katastrof eftersom tjuvarna bara vistats i det inre kontoret."
 • "Han vill verkligen ur en personlig synpunkt motivera de politiska ställningstagande han har tagit, säger Per Nilsson."
 • "– Han erkänner gärningen, men har en annan synpunkt på hur det ska rubriceras."
 • "Det viktiga ur transportpolitisk synpunkt är att vi har bra förbindelser i landet."
 • "– Det var ju en privat fest, och vad jag förstår tillhör Emilie och Jimmie samma umgängeskrets och det kan jag inte ha någon synpunkt på."
 • "– Vi tycker det är mycket allvarligt ur demokratisk synpunkt, vi blev fjärde största parti i kommunen, men vi har mindre inflytande än vad Kristdemokraterna har som är det minsta partiet."
 • "Finns det någon synpunkt som skulle kunna leda till att det inte blir något islamiskt center alls?"

Ordet synpunkt har 2 betydelser

 • Inom sociologi
 • Inom bildligt
sociologi
bildligt

Vad betyder synpunkt inom sociologi ?

sätt att bedöma eller uppfatta något som är värt eller intressant att diskutera

Översättningar (inom sociologi)

Synonymer till synpunkt (inom sociologi)

Relaterat till synpunkt (inom sociologi)

ståndpunkt

levnadsregel

logik

övertygelse

framträdande

syn

villkor

syfte

förbehåll

läge

Ordet synpunkt inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till synpunkt (inom bildligt)

Möjliga synonymer till synpunkt (inom bildligt)

Diskussion om ordet synpunkt