yttra

yttrar
yttrade
yttrat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet yttra på svenska?

Presens: yttrar
Preteritum: yttrade
Supinum: yttrat

Hur används ordet yttra

 • "I sin skrivelse till kammarrätten menar de att de inte har fått möjlighet att yttra sig i rättsprocessen tidigare, och att förvaltningsrättens dom inte är korrekt."
 • "” Kan yttra sig på många sätt ”"
 • "– Det kan yttra sig på många olika sätt hos en hund som blir mentalt eller fysiskt utsatt."
 • "I ansökan om Nord Stream 2 har flera olika instanser i landet fått möjlighet att yttra sig."
 • "Tingsrätten har i JO-anmälan uppmanats att yttra sig i frågan senast den 29 september i år."
 • "Vägplanen ställs nu ut för granskning och berörda får möjlighet att yttra sig över planen."
 • "Berörda får yttra sig"
 • "Den utökade bygglovsplikten innebär att totalförsvaret får större möjlighet att yttra sig än normalt."
 • "Förundersökningen, som är på flera tusen sidor, har nu skickats till de båda huvudpersonerna, som har fram till i höst på sig att yttra sig över vad åklagaren kommit fram till."
 • "Friluftsfrämjandet Karlshamn är en av remissinstanserna som fått yttra sig till länsstyrelsen."

Diskussion om ordet yttra

yttrande

yttrandet
yttranden
yttrandena
Substantiv [t]

Hur böjs ordet yttrande på svenska?

Obestämd singular: yttrande
Bestämd singular: yttrandet
Obestämd plural: yttranden
Bestämd plural: yttrandena

Hur används ordet yttrande

 • "Men för en vecka sedan skickade Karlskrona kommun in ett försenat yttrande til Trafikverket där de ställer sig bakom myndighets förslag, skriver"
 • "Personen som utsatte sjömannen för trakasserierna har blivit förflyttad och Försvarsmakten skriver i ett yttrande att man ser att han haft ett beteende mot en sjöman som ingen anställd i Försvarsmakten ska behöva tolerera på sin arbetsplats."
 • "I dag kom domstolen med sitt yttrande till regeringen, som senare ska avgöra frågan en gång för alla."
 • "De ska ta in rapporter från domarna och matchdelegaten – de bör ha kommit nu – och sen ska det ut i föreningarna för yttrande."
 • "” Polismyndigheten utgår ifrån att Polismyndigheten i Skåne i sitt yttrande kommer att redogöra för grunderna för beslutet ”, står det i yttrandet från Blekinge."
 • "– Det kommer jag att göra via mitt yttrande till JO."
 • "Blekingesjukhusets chefläkare uppger i sitt yttrande att en ambulanstransport skett och att patienten i avvaktan på en ambulansen borde vårdats på vårdcentralen med stabiliserande åtgärder."
 • "Polisens tillståndsbeslut dröjer till dess att kommunen lämnat sitt yttrande i maj."
 • "Men i ett yttrande som mannen lämnat till Lärarnas ansvarsnämnd bestrider han planerna."
 • "Nu översänds kommissionens yttrande till Konkurrensverket, som kan välja att driva ärendet."

Relaterat till yttrande

talarkonst

uppenbarande

information

Diskussion om ordet yttrande