omdöme

omdömet
omdömen
omdömena
Substantiv [t]

Synonymer till omdöme

Hur böjs ordet omdöme på svenska?

Obestämd singular: omdöme
Bestämd singular: omdömet
Obestämd plural: omdömen
Bestämd plural: omdömena

Hur används ordet omdöme

 • "– Gode man har varit olämplig och brustit i sitt omdöme eftersom man egenmäktigt tagit hem pojkarna utan tillåtelse, säger Birgitta Jönsson, avdelningschef på Överförmyndarnämnden."
 • "Nämnden konstaterar också att mannen är erfaren och kunnig och har visat gott omdöme i tjänsten, samt att chefen för utbåtsflottiljen har fortsatt förtroende för officeren och är beredd att stödja honom."
 • "Endast Halmstad får bättre omdöme av sina studenter."
 • "Nu anser Försvarsmaktens personalansvarsnämnd att mannen äventyrat säkerheten och ” uppvisat ett synnerligen dåligt omdöme ” och sparkas."
 • "– Det är ändå upp till oss vuxna att visa omdöme och avstyra sånt här."
 • "Vuxna måste visa omdöme"
 • "Orsaken är att Boijmarker i sitt yttrande ifrågasatt Bergströms omdöme och beskrivit henne som en potentiell ” säkerhetsrisk ”."
 • "De bör helt klart prata om vilket omdöme man ska visa, säger Maria Persson."
 • "Jag tror att de som jobbar i Blekinge har så gott omdöme så de vet var gränsen går, säger han."
 • "Jonas Källestedt, chef för sjöstridsskolan säger att kadetterna som varit inblandade i lägenhetsbranden i Karlskrona förra året brustit i sitt omdöme."

Ordet omdöme har 4 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom utbildning
 • Inom psykologi
 • Inom generell
allmänt
utbildning
psykologi
generell

Vad betyder omdöme inom allmänt ?

urskillningsförmåga, förmåga att bedöma; fattningsgåva

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till omdöme (inom allmänt)

Ordet omdöme inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till omdöme (inom utbildning)

Möjliga synonymer till omdöme (inom utbildning)

Ordet omdöme inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Synonymer till omdöme (inom psykologi)

Möjliga synonymer till omdöme (inom psykologi)

Ordet omdöme inom generell

Diskussion om ordet omdöme

 • - 2009-01-23

  Om man slår på omdöme så kommer det upp en massa ord, men bara ett som jag tidigare förknippat med omdöme, kanske dax att kolla igenom så att det inte ligger en massa felaktiga förslag där...