utlåtande

utlåtandet
utlåtanden
utlåtandena
Substantiv [t]

Synonymer till utlåtande

Hur böjs ordet utlåtande på svenska?

Obestämd singular: utlåtande
Bestämd singular: utlåtandet
Obestämd plural: utlåtanden
Bestämd plural: utlåtandena

Hur används ordet utlåtande

 • "Arbets- och miljömedicin Syd skriver i sitt utlåtande att byggnaden i dagsläget inte är lämplig för personalen att stadigvarande arbeta i."
 • "Jag har inte varit med hela processen, men när jag läser det utlåtande vi tagit fram blev det tydligt för mig, att om man hade gått emot de här avtalen är det ganska många i landet som hade fått det svårt, säger Claes Wiridén, socialchef på Karlskrona kommun."
 • "Deras utlåtande visar på omfattande fuktskador, föråldrad ventilation och kemiska lukter – och att inomhusmiljön är dålig är enligt landstingsdirektören redan känt från deras sida."
 • "– Enbart utifrån mitt utlåtande kan man inte dra slutsatsen att inget brott har begåtts, säger Carl Johan Wingren."
 • "Privatläkarens utlåtande har hittills kostat socialförvaltningen i Karlskrona nästan en halv miljon kronor."
 • "– Vi blev fundersamma kring varför man väljer att ta in en extern utredare som dessutom kostar dyra pengar när man redan fått utlåtande om vad som behöver göras i Byggnad 13, säger Roger Ahlér, ordförande i Vision Blekinges landstingsavdelning,"
 • "Läkaren har hittills tjänat närmare en halv miljon kronor på sina snabba utlåtande."
 • "Domen överklagades till hovrätten, som kommer med sitt utlåtande på onsdag."
 • "Hans rättspsykiatriska undersökning och hans utlåtande att pappan led av en allvarlig psykisk störning bidrog till att tingsrätten frikände 50-åringen."
 • "Även Arbets- och miljömedicin har gjort ett utlåtande där man gjort samma bedömning som Trafikverket efter provtagningarna."
 • "Arbets- och miljömedicin Syd skriver i sitt utlåtande att byggnaden i dagsläget inte är lämplig för personalen att stadigvarande arbeta i."
 • "Jag har inte varit med hela processen, men när jag läser det utlåtande vi tagit fram blev det tydligt för mig, att om man hade gått emot de här avtalen är det ganska många i landet som hade fått det svårt, säger Claes Wiridén, socialchef på Karlskrona kommun."
 • "Deras utlåtande visar på omfattande fuktskador, föråldrad ventilation och kemiska lukter – och att inomhusmiljön är dålig är enligt landstingsdirektören redan känt från deras sida."
 • "– Enbart utifrån mitt utlåtande kan man inte dra slutsatsen att inget brott har begåtts, säger Carl Johan Wingren."
 • "Privatläkarens utlåtande har hittills kostat socialförvaltningen i Karlskrona nästan en halv miljon kronor."
 • "– Vi blev fundersamma kring varför man väljer att ta in en extern utredare som dessutom kostar dyra pengar när man redan fått utlåtande om vad som behöver göras i Byggnad 13, säger Roger Ahlér, ordförande i Vision Blekinges landstingsavdelning,"
 • "Läkaren har hittills tjänat närmare en halv miljon kronor på sina snabba utlåtande."
 • "Domen överklagades till hovrätten, som kommer med sitt utlåtande på onsdag."
 • "Hans rättspsykiatriska undersökning och hans utlåtande att pappan led av en allvarlig psykisk störning bidrog till att tingsrätten frikände 50-åringen."
 • "Även Arbets- och miljömedicin har gjort ett utlåtande där man gjort samma bedömning som Trafikverket efter provtagningarna."

Vad betyder utlåtande inom medicin, allmänt ?

omdöme, vanligen på särskilt uppdrag

Möjliga synonymer till utlåtande

Diskussion om ordet utlåtande

 • - 2008-05-19

  ett ord i ett av de engelska förslagen är felstavat: OPNION

utlåta

utlåter
utläte
utlåtit
Verb [-]

Hur böjs ordet utlåta på svenska?

Presens: utlåter
Preteritum: utläte
Supinum: utlåtit

Diskussion om ordet utlåta