mening

meningen
meningar
meningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet mening på svenska?

Obestämd singular: mening
Bestämd singular: meningen
Obestämd plural: meningar
Bestämd plural: meningarna

Hur används ordet mening

 • "I en skrivelse till landshövding Lars Bäckström som är högsta chef inom Länsstyrelsen vill jag tacka honom för ett respektfullt svar och då citera följande mening."
 • "Vad är det för mening med dem?"
 • "Inte en enda mening ville hon vara utan i boken som mot bakgrund av Sydafrikas dramatiska resa från apartheid mot demokrati skildrar Milla de Witts och hennes tjänare Agaats liv."
 • "Det förunnades inte Peter fler år men han hann fylla dem med fantastiskt mycket innehåll och mening, inte bara för sig själv och de sina utan för så många andra."
 • "– Detta är vad man kan vänta sig om man säger sin mening i detta land, sade Hedegaard till tidningen Politiken."
 • "Däremot borde staten öka anslaget om det ska vara någon mening med kulturplanerna."
 • "Chlebnikovs tanke var inte att upplösa språket i nonsens utan att skapa mer struktur och mening – för att på denna väg uppnå förbrödring och fred."
 • "Jag tänker – som så ofta när jag läser lyckosamt experimenterande poesi – på Ludwig Wittgenstein och hans utforskande av språkets gränser, vardagsordens skiftande betydelser och språklig mening som kontextberoende. ”"
 • "Däremot borde staten öka anslaget om det ska vara någon mening med kulturplanerna."
 • "Varje mening betydelsfull"
 • "” Uppförandet av ett nytt vindkraftverk på sökt plats skulle enligt regeringens mening medföra krav på begränsningar i den militära verksamheten och på sikt försvåra nyttjandet av flygflottiljen och därmed påtagligt skada riksintresset ”, står det i beslutet från regeringen."
 • "” Försvarsmakter har enligt mark- och miljödomstolens mening, inte övertygande visat att vindkraftsparken sammantaget påtagligt försvårar försvarets möjligheter att bedriva sina verksamheter ”, står det i yttrandet."
 • "Eleverna ropar ut förslag över en specifik mening, motargumenten kommer från höger och vänster."
 • "Mitt under samtalet med Jakob Stockman Burg avbryter han sig själv mitt i en mening, då han ser ett barn gå förbi."
 • "Det är ingen mening att jag spekulerar, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér."
 • "En alternativ påföljd är inte tillräckligt ingripande enligt min mening, säger John Dagnevik."
 • "– Jag har ingen avvikande mening än att personer som medvetet tagit emot för höga löner får betala tillbaka pengarna."
 • "– Även saker som någon plockar i skogen eller något annat som inte har bearbetats kan vara en produkt i lagens mening."
 • "– Första reaktionen är så klart att det är väldigt löjligt och taffligt gjort, men naturligtvis är det i någon mening obehagligt att spelaren uppmanas till att skjuta mig i huvudet med ett automatvapen, säger han till Blekinge Läns Tidning."
 • "Sedan vaknade hon en dag med kraftig huvudvärk och på eftermiddagen försvann talet, mitt i en mening."

Ordet mening har 5 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom bildligt
 • Inom lingvistik
 • Inom internet
 • Inom generell
bildligt
bildligt
lingvistik
internet
generell

Vad betyder mening inom bildligt ?

en bit text som består av åtminstone en huvudsats, kan innehålla en eller flera bisatser, och (i svenskan och många andra språk) inleds med versal och avslutas med skiljetecken (vanligtvis punkt)

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till mening (inom bildligt)

Relaterat till mening (inom bildligt)

begrepp

beteckning

reglering

omdöme

förnuft

bekräftelse

Ordet mening inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till mening (inom bildligt)

Möjliga synonymer till mening (inom bildligt)

Relaterat till mening (inom bildligt)

särskiljning

Ordet mening inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Synonymer till mening (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till mening (inom lingvistik)

Ordet mening inom generell

Diskussion om ordet mening

 • - 2011-08-15

  meningarna heter det, inte meningerna

 • - 2011-08-15

  mening -en, meningar -na