stämning

stämningen
stämningar
stämningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till stämning

Hur böjs ordet stämning på svenska?

Obestämd singular: stämning
Bestämd singular: stämningen
Obestämd plural: stämningar
Bestämd plural: stämningarna

Hur används ordet stämning

 • "På fredag var det tänkt att Ronneby kommun antingen skulle medge eller bestrida PFAS-föreningens stämning efter den så kallade PFAS-skandalen."
 • "Det var en bra stämning, säger Karlshamns kultursekreterare Pernilla Ekvall Liljeqvist."
 • "Det var en upptrissad stämning både på förhand och under matchen – 3 358 åskådare var på plats på Västra Mark."
 • "Catrin menar att kriminaliteten som plågat Ronneby skapat en otrygg stämning i samhället."
 • "Otrygg stämning"
 • "Två månader efter att PFAS-föreningens medlemmar skickat in en stämning till Blekinge tingsrätt, har nu myndigheten gått vidare och utfört en stämning mot Ronneby Miljö och Teknik AB."
 • "Två månader efter att PFAS-föreningens medlemmar skickat in en stämning till Blekinge tingsrätt, har nu myndigheten gått vidare och utfört en stämning mot Ronneby Miljö och Teknik AB."
 • "– Jag tror inte det hade varit så bra stämning annars och jag tror inte man hade lärt sig lika mycket, säger Måns Ulvtorp."
 • "I slutet av september beslutade Blekinge tingsrätt att skicka en stämning till Ronneby kommun."
 • "Länsförsäkringar har nu lämnat in sitt svar gällande den stämning som gjorts i den så kallade PFAS-skandalen."
 • "På fredag var det tänkt att Ronneby kommun antingen skulle medge eller bestrida PFAS-föreningens stämning efter den så kallade PFAS-skandalen."
 • "Det var en bra stämning, säger Karlshamns kultursekreterare Pernilla Ekvall Liljeqvist."
 • "Det var en upptrissad stämning både på förhand och under matchen – 3 358 åskådare var på plats på Västra Mark."
 • "Catrin menar att kriminaliteten som plågat Ronneby skapat en otrygg stämning i samhället."
 • "Otrygg stämning"
 • "Två månader efter att PFAS-föreningens medlemmar skickat in en stämning till Blekinge tingsrätt, har nu myndigheten gått vidare och utfört en stämning mot Ronneby Miljö och Teknik AB."
 • "Två månader efter att PFAS-föreningens medlemmar skickat in en stämning till Blekinge tingsrätt, har nu myndigheten gått vidare och utfört en stämning mot Ronneby Miljö och Teknik AB."
 • "– Jag tror inte det hade varit så bra stämning annars och jag tror inte man hade lärt sig lika mycket, säger Måns Ulvtorp."
 • "I slutet av september beslutade Blekinge tingsrätt att skicka en stämning till Ronneby kommun."
 • "Länsförsäkringar har nu lämnat in sitt svar gällande den stämning som gjorts i den så kallade PFAS-skandalen."

Ordet stämning har 3 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom religion
 • Inom musik
bildligt
religion
musik

Vad betyder stämning inom bildligt ?

tillstånd vari en människas känslor befinner sig inför ett visst föreställningsinnehåll; (tillfälligt) sinnestillstånd som sätter sin prägel på någons medvetande

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till stämning (inom bildligt)

Möjliga synonymer till stämning (inom bildligt)

Relaterat till stämning (inom bildligt)

sinnesstämning

övertygelse

Ordet stämning inom religion

Översättningar (inom religion)

Engelska

Synonymer till stämning (inom religion)

Möjliga synonymer till stämning (inom religion)

Ordet stämning inom musik

Översättningar (inom musik)

Engelska

Synonymer till stämning (inom musik)

Möjliga synonymer till stämning (inom musik)

Relaterat till stämning (inom musik)

musik

Diskussion om ordet stämning