aktor

aktorn
(-)(-)
Substantiv [n]

Vad betyder aktor inom generell ?

åklagare, främst så kallad allmän åklagare

Relaterat till aktor

jurist

domstolsförhandling

anklagelse

Diskussion om ordet aktor