jurist

juristen

jurister

juristerna

Substantiv
juridik Yrken
jurist
Visa bild Fotograf: Tene
i vanlig mening någon som avlagt juris kandidatexamen eller juristexamen, är utbildad för att kunna analysera och lösa juridiska problem samt tolka lagar och andra författningar, lagförarbeten, rättsavgöranden och avtal.

  • "Många jurister är verksamma inom rättsväsendet, men mer än hälften av alla jurister arbetar inom kommunala och statliga förvaltningar, i banker, försäkringsbolag, industri- och tjänsteföretag och intresseorganisationer."

Synonymer
jurist

jurists

Substantiv
juridik
a legal scholar versed in civil law or the law of nations

Synonymer

Synonymer