advokatfiskal

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet advokatfiskal

  • "– Domarna väcker fler frågor än vi får svar på, säger Nils Leine, advokatfiskal vid Kammarkollegiet till SVT Nyheter Jämtland."
  • "– Det här ingår i Kammarkollegiets strategi för att Sverige ska uppfylla vattendirektivet, säger Nils Leine, advokatfiskal på Kammarkollegiet till SVT."
  • "Som stiftare har man rätt att vara orättvis, säger Ingemar Carlsson, advokatfiskal och sakkunnig på Kammarkollegiet."
  • "– De här böckerna är så gamla så man blir smutsig om händerna, säger Nils Leine som är advokatfiskal på Kammarkollegiet, en myndighet som företräder samhällets miljöintresse."
  • "Nils Leine är advokatfiskal på Kammarkollegiet, en myndighet som företräder samhällets miljöintresse."
  • "Där har advokatfiskal Nils Leine kommit fram till att Tekniska verken inte alls behöver tömma sjön med en så hård drift som görs idag."
  • "Och advokatfiskal Nils Leine har nu kommit till en helt annan slutsats."
  • "Han är advokatfiskal på Kammarkollegiet, en myndighet som ska tillvarata miljöintressen och föra allmänhetens talan i miljöprocesser."
  • "– Det är klart att vi hade hoppats på ett annat domslut, säger advokatfiskal Sara Smeds på Kammarkollegiet som företrätt staten i ärendet."

Diskussion om ordet advokatfiskal