talan

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet talan

 • "– Tingsrätten har ogillat hela min talan."
 • "Som minderårig hade hon ingen rättslig talan utan fadern talade för henne."
 • "Hovrätten använde, enligt Högsta domstolen, en felaktig grund då den avslog bankens talan mot en revisionsbyrå, som enligt banken borde ha larmat om ett företag som senare gick i konkurs."
 • "Miljöteknik har försökt sätta käppar i hjulet sen dag ett genom att i princip klanka ner på allt i vår talan."
 • "Ingen av dem närvarade personligen i dag, utan två ombud förde de klagandes talan."
 • "Nu överklagar staten det och ber om förläng tid för att utveckla sin talan."
 • "Vid en tvist kallas de som väcker talan för kärande."
 • "Nu överklagar staten det och ber om förläng tid för att utveckla sin talan."
 • "Nedläggningsbeslutet, som fattades av åklagare i Karlskrona, överklagades av rektorns fru och Lärarförbundet som fört familjens talan."
 • "Då måste ju socialen kliva in, när en förälder inte har någon talan, fortsätter hon."

Vad betyder talan inom lingvistik ?

yrkande i ett ärende inför en myndighet eller domstol; argumentering för viss sak

Möjliga synonymer till talan

Diskussion om ordet talan

 • - 2011-02-01

  court proceedings