brottmål

brottmålet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till brottmål

Hur används ordet brottmål

  • "En vårdnadshavares minderåriga dotter skulle vara målsägande i ett brottmål i tingsrätten."
  • "I ett brottmål har man rättegångsbalkens regler, säger Iréne Sokolow pressinformatör på Migrationsverket."
  • "– Det är många gånger ganska vanligt i grövre brottmål, där man kanske har utsatts för påtryckningar under resans gång, eller man har till exempel gjort upp på ett annat sätt utanför vårt system."
  • "Blekinge tingsrätt är överhopad med brottmål"
  • "Under tre års tid har Blekinge tingsrätt haft en ökning av brottmål och situationen är tuff."
  • "Enligt Sydöstran, som också rapporterar om det stigande antalet brottmål, var ökningen vid Blekinge tingsrätt åtta procent de senaste tolv månaderna."
  • "Det är inte frågan om ett brottmål, där ett straffansvar ska avgöras."
  • "Helena Renberg som är förundersökningsledare för lokala brottmål i Ronneby, berättar att beslaget gjordes vid husrannsakan."
  • "Han kommer att genomgå en så kallad paragraf 7-undersökning, en liten sinnesundersökning som är en slags personutredning i brottmål."
  • "Det medför enligt SKL att det kan ta upp till 6 månader att lämna analyser i allvarliga brottmål."

Vad betyder brottmål inom allmänt ?

rättsligt ärende angående brott som behandlas inför domstol och kan leda till straff

Möjliga synonymer till brottmål

Diskussion om ordet brottmål