yrkan

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet yrkan

  • "Mannen döms för kvinnofridskränkning enligt åklagarens yrkan."
  • "I stämningsansökan framgår också en yrkan om att mannen ska utvisas och få återreseförbud utan tidsbegränsning."
  • "SSAB bestrider yrkan om företagsbot och SSAB-chefen förnekar brott."
  • "SSAB har under rättegången bestridit yrkan om företagsbot på fyra miljoner kronor och SSAB-chefen har förnekat brott."
  • "Förvaltningsrätten har nu slagit fast Arbetsmiljöverkets yrkan om att Luleå kommun ska betala en sanktionsavgift på 400.000 kronor."
  • "Männen bestrider åklagarens yrkan på utvisning och skadestånd."
  • "Försvaret bestred åklagarens yrkan om förlängingen på ytterligare fyra veckor då de anser att det inte finns skäl för fortsatt häktning och den misstänkte fortsätter att neka till brottsmisstankarna genom sin advokat."
  • "– Det jag lade fram i tingsrätten var en yrkan om straff på minst sex månader."
  • "Åklagarens yrkan på grovt koppleri godtogs inte av tingsrätten då de menar att kvinnorna inte utnyttjats hänsnynslöst, vilket är ett av kriterierna för att brottet ska anses grovt."
  • "Även yrkan på sex år"

Diskussion om ordet yrkan