plädering

pläderingen
pläderingar
pläderingarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till plädering

Hur böjs ordet plädering på svenska?

Obestämd singular: plädering
Bestämd singular: pläderingen
Obestämd plural: pläderingar
Bestämd plural: pläderingarna

Hur används ordet plädering

 • "Idrottsprofilen lyssnade koncentrerat på åklagaren John Dagneviks plädering och han antecknade hela tiden."
 • "Efter en rekordlång slutplädering på över 2,5 timmar avslutade Nils Fagrenius sin plädering med att kräva att att idrottsprofilen ska släppas på fri fot."
 • "56-åringen nekar alltjämt till brott, och försvarsadvokaten Pia Lindström yrkar i sin plädering på att åtalet ska ogillas och att mannen ska försättas på fri fot omedelbart."
 • "Enligt ett pressmeddelande från moderaterna avslutade Camilla Brunsberg sin plädering med att uppmana fullmäktiges ledamöter att inte låta partipiskan styra, utan att rösta på personers erfarenhet, kompetens och vilja."
 • "– Den finns med i min tänkta plädering, ja."
 • "Huvudförhandlingarna för målet avslutades i går med en plädering från åklagare John Dagnevik, som yrkade på"
 • "Advokaten säger att det hela är en oerhört tragisk händelse men att åklagarens plädering präglades av känslor och subjektivitet istället för att hålla sig till det objektiva."
 • "I avslutningsfasen på den halvårslånga rättegången i Stockholms tingsrätt, försvarets plädering, ifrågasattes vittnena."
 • "När det var dags för plädering var det kommunalrådet Kåge Wallner ( MP ) som förde talan för Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänstern som alla ansåg att ärendet borde återremitteras."
 • "Han avslutade sin plädering med att kräva 75 000 kronor i ersättning till Linda Chens son för det lidande han utsatts för."

Vad betyder plädering inom utbildning ?

längre yttrande, oftast men inte enbart inför domstol eller liknande instans, ibland också i ett politiskt sammanhang, med syfte att påverka någons bedömning

Möjliga synonymer till plädering

Diskussion om ordet plädering

 • - 2008-09-25

  Vet inte om ordet kommer med här, men det är ordet "plädering" jag har mer/bättre synonymer till; Summering Avslutning Sammanfattning alla ord bör dock anses utföras i ett subjektivt syfte, dock av upphovsmannen själv, då plädering är ett sista försök att övertyga på ett så retoriskt sätt som möjligt, sitt eget verk för mottagaren.