försök

försöket

försök

försöken

Substantiv

Synonymer
försöka

försöker

försökte

försökt

försök

Verb
  • "Kommissionen kommer att fortsätta följa arbetet i Eurofisc och uppmuntra medlemsstaterna att ytterligare utveckla detta verktyg för att försöka upptäcka nya bedrägerimetoder eller förhindra att de utvecklas. eur-lex.europa.eu"

Synonymer