utprovning

utprovningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till utprovning

Hur används ordet utprovning

  • "Hörselskadades Riksförbund, HRF, tänker överklaga gårdagens beslut i Gävleborgs landstingsfullmäktige om att införa en avgift på 1 500 kronor vid utprovning av hörselapparat."
  • "Det gäller tillfälliga och planerade hembesök, rehabilitering, bostadsanpassning, samt utprovning av hjälpmedel."
  • "SVT Nyheter har rotat i vårt bildarkiv för att få en bild av hur Sverige under det senaste seklet gått mot större jämställdhet mellan könen – och vi har hittat allt ifrån utprovning av pessar till förvärvsarbetande glasspinne-tillverkare."
  • "Ryssland har till exempel ett antal nya tunga stridsfordon under utprovning men har ännu inte kommit igång med serieproduktion av dem."
  • "– Kritiken handlar om att man ogillar att det bedrivs utprovning av raketfarkoster i samband med rutindrift."
  • "Receptet är under utprovning, burken är designad och lanseringen spikad."
  • "Jämtland är ett av 14 landsting där utprovning av hörapparat inte ingår i högkostnadskyddet."
  • "Det blev en bas för utbildning, forskning, utveckling, försök och utprovning för hela totalförsvaret när det gäller minor."
  • "Patienter ska såsmåningom kunna välja fritt även när det gäller utprovning av hörapparater eller hjälpmedel."
  • "I Jönköping kostar en utprovning av en hörapparat 500 kronor."

Möjliga synonymer till utprovning

Diskussion om ordet utprovning