prövning

prövningen
prövningar
prövningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till prövning

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet prövning på svenska?

Obestämd singular: prövning
Bestämd singular: prövningen
Obestämd plural: prövningar
Bestämd plural: prövningarna

Hur används ordet prövning

 • "– Vi kommer också göra en prövning om hon kommer att få tillbaka körkortet, säger Kim Hild."
 • "Rekryteringsmyndigheten kommer att kalla 5 000 – 6 000 personer till mönstring och därutöver kan mellan 6 000 – 7 000 personer själva söka sig till Försvarsmakten och boka tid för prövning hos Rekryteringsmyndigheten."
 • "Vidare analyser måste göras, säger Carl Johan Bernelid, avdelningschef tillsyn och prövning."
 • "Den skickades till särskilda åklagarkammaren som handlägger misstankar om brott av poliser och andra befattningshavare, men det blir alltså ingen rättslig prövning."
 • "Och nu meddelar alltså Högsta förvaltningsdomstolen att målet inte ska tas upp till prövning och därmed står djurförbudet fast."
 • "Utredningstiden från olycka till prövning kan vara upp till fem år."
 • "– Det är för att hindra att gifterna sprids och för att i framtiden ha koll på vad som görs i området för att värna miljön och människors hälsa, säger Carl Johan Bernelid, avdelningschef tillsyn- och prövning."
 • "– Jag tycker att det rimliga vore en individuell prövning, oavsett när man blivit placerad och utsatt för vanvård."
 • "Det ledde till att en av parterna anmälde rådmannen till Justitieombudsmannen, JO, då han ifrågasatte om han skulle få en opartisk och rättssäker prövning i den pågående vårdnadstvisten."
 • "Det blev ingen rättslig prövning av dödsskjutningen i september förra året, eftersom det inte gick att fastslå vem som avlossade skottet som dödade Emmeli Olsson."

Ordet prövning har 3 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom utbildning
 • Inom juridik
anatomi
utbildning
juridik

Vad betyder prövning inom anatomi ?

test; svår händelse som testar ens mognad och styrka

Översättningar (inom anatomi)

Engelska

Synonymer till prövning (inom anatomi)

Relaterat till prövning (inom anatomi)

val

fråga

förbättring

handledning

uppmärksamhet

omdöme

känsla

obehag

svårighet

lidande

försök

bestraffning

olycka

Ordet prövning inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Engelska

Synonymer till prövning (inom utbildning)

Möjliga synonymer till prövning (inom utbildning)

Ordet prövning inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Möjliga synonymer till prövning (inom juridik)

Diskussion om ordet prövning