tröst

trösten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till tröst

Fotograf: Wikipedia

Hur används ordet tröst

 • "Men för Joakim Friman, en av de pojkar som hamnade på det skånska familjehemmet, är det en klen tröst."
 • "Det är flera, flera tusen som utstår samma sak, även om det är en klen tröst, säger Elina Gustafsson."
 • "Då kan det vara bra att ha ett gosedjur för att få bra kontakt med barnet och få en liten tröst i allt elände man varit med om, säger kommunpolis Anders Wiklander."
 • "Om vi kan ge dem lite tillfällig tröst så stärker det oss i vårt arbete och det ger barnen någonting, säger Alexander Vujovic, kommunpolis Karlskrona."
 • "Gosedjuren är till för att kunna skänka tröst till barn som hamnat i olika traumatiska situationer."
 • "Hon, som inte hade egna barn och inga släktingar på nära håll, fann tröst hos prästen."
 • "Men för fiskarna är det ingen tröst."
 • "En klen tröst för eleverna som det närmsta året alltså får leva med bristen på platser i matsalen."
 • "En tröst i sorgen är urnan i bokhyllan."
 • "– En tröst i sorgen efter min goda vän är att ha hunden."

Ordet tröst har 2 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom generell
juridik
generell

Vad betyder tröst inom juridik ?

något som verkar tröstande

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till tröst (inom juridik)

Möjliga synonymer till tröst (inom juridik)

Relaterat till tröst (inom juridik)

medkänsla

förfriskning

mildhet

lättnad

Ordet tröst inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till tröst (inom generell)

Möjliga synonymer till tröst (inom generell)

Diskussion om ordet tröst