försonlighet

försonligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till försonlighet

Relaterat till försonlighet

förlåtelse

fredsslut

samtycke

endräkt

belåtenhet

medelmåttighet

mildhet