förenlighet

förenligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet förenlighet

  • "I ett tidigare beslut, från 2017, ifrågasattes strandtrafikens förenlighet med artskyddsförordningen, något som skulle utredas av Länsstyrelsen."
  • "Det har handlat om uppskjutna beslut från regeringen, jäv, och hot om totalt slopande av stödet för storstadstidningar samt stödets förenlighet med EU:s statsstödsregler efter en anmälan från Bonnierägda Dagens Nyheter."
  • "Ännu verkar ingen ha krävt någon rättslig prövning av rondellhundens ( o ) förenlighet med lagen."
  • "Varje affär måste alltså kunna motiveras, dels affärsmässigt, dels att det är i förenlighet med uppdraget att ta den miljöhänsyn och - utveckling som man är ålagd att göra."
  • "” Efter en första genomgång av ärendet anser förvaltningsrätten att beslutet är förenat med viss oklarhet, dels såvitt avser risken för / inträffad allvarlig skada, dels såvitt beslutets förenlighet med gynnsam bevarandestatus utifrån reviret Krokvattnet samt i förhållande till Naturvårdsverkets beslut om fastställande av miniminivåer för var avseende Jämtland. ”"
  • "Särskilt viktigt är att rektorer och lärare uppträder och uttrycker sig i förenlighet med värdegrunden för skolan, säger verket."
  • "– Sammantaget är det inte i förenlighet med dataskyddsdirektivet, säger Göran Gräslund, generaldirektör på Datainspektionen, som har deltagit i utredningen."

Rim på förenlighet

Diskussion om ordet förenlighet